17-10-2017

eMagazine Dutch Blockchain Coalition belicht kansen en aandachtspunten

Deel dit bericht

Patiëntgegevens die veilig van het ene naar het andere ziekenhuislab gaan. Huishoudens die zelf energie gaan verhandelen. Slimme contracten die ervoor zorgen dat containers in de Rotterdamse Haven efficiënt worden vervoerd via weg, water en spoor.

Het eMagazine dat de Dutch Blockchain Coalition publiceert, laat zien hoe blockchaintoepassingen onze economie en maatschappij verder vooruit kunnen helpen. Tegelijkertijd maken de diverse artikelen en interviews duidelijk dat er op technisch, maatschappelijk en juridisch niveau nog veel moet gebeuren om van blockchain een betrouwbaar en toekomstbestendig uitwisselingssysteem te maken.
In het eMagazine wordt de ambitie van de coalitie beschreven, de actie-agenda waaraan zij momenteel uitvoering geeft en use cases waarmee de coalitiepartners bezig zijn. Deskundigen uit haar achterban komen aan het woord over het belang van adequate wet- en regelgeving en een goede communicatie over de impact van blockchain op ons dagelijks leven.  

Kansen voor veel sectoren
Coalitiepartners uit onder meer de zorg, energie en bankensector vertellen waar zij de kansen voor hun sector zien, hoe zij aan blockchain kennis kwamen en welke praktische toepassingen zij denken te realiseren. Zo ziet partner Norbert Schmidt van Brightlands Smart Services Campus verbetering op beveiligingsgebied. Hij zegt daarover “Patiëntgegevens uit ziekenhuislaboratoria worden vaak nog per post verstuurd naar andere ziekenhuizen, en vervolgens handmatig ingevoerd in de computer. Dit dure, foutgevoelige en trage proces vervangen we door een betrouwbare en efficiënte blockchainoplossing.”

Partner Pieter Janssen van Enexis ziet nieuw rollenmodellen ontstaan. Hij zegt daarover: “Op korte termijn zien wij voor ons dat energie verhandelbaar wordt voor iedereen. Dit vraagt om nieuwe platforms en rollen. Op de lange termijn zullen machines gaan interacteren met andere machines op een blockchaininfrastructuur.”  
 
Randvoorwaarden
Verder heeft de coalitie een aantal experts uit haar achterban geïnterviewd over noodzakelijke juridische en maatschappelijke randvoorwaarden. Claudia Zuiderwijk, voorzitter Raad van Bestuur van de Kamer van Koophandel stipt het belang van een sterke digitale identiteit aan. Jeroen van den Hoven, hoogleraar Ethiek en Technologie aan de TU Delft spreekt over ethische aspecten.
De Dutch Blockchain Coalition is een samenwerkingsverband van een twintigtal partners uit de financiële dienstverlening, verzekeringen, logistiek, energie, veiligheid, ministeries, kenniswereld en toezichtspartijen als de Nederlandsche Bank (DNB) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Lees meer over de coalitie, use cases en noodzakelijke randvoorwaarden in het eMagazine.  

Partners