19-07-2017

Computer Profile: SAP grootste partij in ERP- en CRM-markten

Deel dit bericht

SAP blijkt uit een marktanalyse van Computer Profile de grootste partij in CRM-oplossingen te zijn bij bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers. Meer dan een kwart van de CRM-installaties is van SAP. Op de tweede plaats staat Microsoft, goed voor 18 procent van de CRM-oplossingen. Salesforce sluit de top 3 met 12 procent. Exact en maatwerkoplossingen sluiten de top 5. SAP is ook met haar ERP-oplossingen de grootste partij.

Opvallend is de grote diversiteit aan oplossingen die op het gebied van CRM in gebruik zijn. In totaal worden ruim 200 verschillende toepassingen genoemd. Dit blijkt uit analyse door Computer Profile van circa 6.700 interviews met Nederlandse commerciële en publieke bedrijfsvestigingen, met ten minste 50 medewerkers, over het gebruik van CRM-software.

Marktaandelen CRM
Er zijn duidelijke verschillen in aandelen te zien binnen de verschillende marktsegmenten. SAP is binnen de multinationals duidelijk marktleider met 37 procent binnen dit segment. Ook presteert Salesforce binnen dit segment met 20 procent het beste. Bij middelgrote Nederlandse bedrijven met 50 tot 250 medewerkers heeft Microsoft bijna een even groot aandeel als SAP.

Ontwikkeling CRM
Het aantal locaties dat een CRM-softwaresysteem gebruikt is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Momenteel heeft 36 procent van de locaties een CRM-systeem, terwijl dit vier jaar geleden 30 procent was. Uit het onderzoek blijkt tevens dat naarmate een locatie meer medewerkers heeft zij eerder gebruikmaken van een CRM-systeem. De onderstaande figuur geeft weer hoe vaak een CRM-fabrikant voorkomt binnen bedrijven waarvan bekend is dat zij een CRM-systeem hebben. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij 20,3 procent van alle locaties binnen de publieke sector (dat aangeeft een CRM-systeem te gebruiken) deze afneemt bij SAP.

Locatie van CRM
Van alle in kaart gebrachte CRM-oplossingen draait bijna 19 procent in de Cloud. Oplossingen die onder de noemer private Cloud vallen, worden meegenomen in de categorie hosted. Met andere woorden, Cloud betreft alleen publieke cloudoplossingen. Het afgelopen jaar is het aantal locaties dat gebruikmaakt van een hosted oplossing met 4 procentpunt gestegen. We zien dus jaar op jaar een groei van locaties die hun CRM-applicatie via een host draaien, inmiddels is dit al 35 procent.

ERP-oplossingen
SAP is ook met haar ERP-oplossingen de grootste partij bij bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers. Bijna 40 procent van de ERP-installaties is van SAP. Op de tweede plaats staat Microsoft, goed voor ruim 11 procent van de ERP-oplossingen. Exact staat op de derde plaats.

Marktaandelen ERP
Binnen het segment multinationals is SAP veruit de grootste aandeelhouder in de ERP-markt met bijna 65 procent. Binnen de publieke sector is ongeveer 1 op de 6 oplossingen van Exact. Daarmee verdienen Exact binnen dit segment de derde plaats net achter Oracle. De onderstaande figuur geeft weer hoe vaak een ERP-fabrikant voorkomt binnen bedrijven waarvan bekend is dat zij een ERP-systeem hebben. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij 27,6 procent van alle locaties binnen de publieke sector (dat aangeeft een ERP-systeem te gebruiken) deze afneemt bij SAP.

Ontwikkeling ERP
Ruim 70 procent van de locaties heeft een ERP-softwaresysteem. Als er wordt gekeken naar de verschillende industrieën zijn er geen sterk stijgende of dalende lijnen, maar wel is dan te zien dat binnen de gezondheidszorg een toename is van locaties dat aangeeft een ERP-softwaresysteem te gebruiken. Binnen de maakindustrie en de groothandel wordt de hoogste dichtheid gevonden wat betreft het gebruik van ERP-systemen, namelijk 90 procent. Binnen het onderwijs maken de minste locaties gebruik van ERP, namelijk 42 procent. Dit valt uiteraard in de lijn der verwachting. Ook doet de factor ‘bedrijfsgrootte’ weinig aan de penetratie van ERP-systemen; over de gehele lijn is dit gemiddeld ongeveer 70 procent. Bij bedrijven met meer dan 1000 medewerkers is de penetratie met 76 procent hoger dan gemiddeld. Binnen het publiek domein worden er fors minder ERP-systemen gebruikt in vergelijking met de andere sectoren.

Locatie van ERP
De meeste ERP-systemen draaien hosted. Dat houdt in dat het binnen de organisatie draait bij een derde partij. Het aantal organisaties dat hun ERP-oplossing lokaal draait neemt terug, van ruim 34 procent 2 jaar geleden naar de huidige 29 procent. Hosted oplossingen nemen voor het eerst het grootste aandeel in als we puur kijken naar de locatie van de applicatie. Conclusie, lokaal en remote draaiende oplossingen nemen af en Cloud/Hosted oplossingen nemen toe.

Meer informatie: Computer Profile

Tags:

ERP, Markt, CRM, Cloud

Company:

Computer Profile, SAP

Partners