08-02-2017

Enterprise Service Bus versnelt uitrol applicaties bij zorginstelling

Deel dit bericht

Bij de zorginstelling De Waerden in Heerhugowaard is het integratieplatform Ensemble van Intersystems succesvol ingezet voor het automatische berichtenverkeer rond de telefonische bereikbaarheidsdienst en het kasbeheer ten behoeve van cliëntengelden.

De Waerden is een zorginstelling voor mensen met WLZ-indicatie of een WMO-beschikking ’Begeleid wonen’. De organisatie biedt met 400 medewerkers 24 uur ondersteuning over een groot deel van Noord-Holland, vanuit locaties vanaf Texel tot en met Velsen.
Basis voor de IT-voorzieningen voor cliënten is het volledige IP-netwerk dat De Waerden op alle locaties in 2012 liet aanleggen. Op dit fundament realiseerde de instelling een veilige Enterprise Service Bus (ESB), een softwarematige aangestuurde transportlaag voor alle brondata binnen de organisatie. Die laag versnelt de digitale transformatie. Als de fysieke-, mobiele- én data-infrastructuur op orde zijn, dan is dat de ideale voedingsbodem voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen.

Koppeling
Een slimme koppeling (SOAP adapter) tussen een digitale telefoonautomaat (Alcatel VoIP), het personeelsinformatiesysteem (Beaufort) en het roosterplanningsysteem zorgt ervoor dat de telefooncentrale automatisch doorschakelt naar het 06-nummer van de ingeroosterde medewerker van de consultatiedienst. Onderling hebben die alle flexibiliteit om nummers te veranderen of elkaars diensten over te nemen. Via een iPad en het intranet laat een naam zich simpel wijzigen en vertalen naar een bericht aan de telefooncentrale met het corresponderende 06-nummer, afkomstig van de door de service desk bijgehouden lijst. De namen van de leidinggevenden op de roosterplanning komen automatisch uit Beaufort rollen. Wie in de consultatiedienst meedraait, heeft recht op een vergoeding. Ook die informatie wordt keurig bijgehouden en verwerkt in het roosterpakket. Ensemble software van InterSystems is het softwareplatform voor de ESB, die alle systemen voor de bedrijfsvoering binnen De Waerden verbindt.

Data-integriteit
De ESB garandeert data-integriteit bij de koppeling van applicaties zoals het HR-systeem Beaufort of het cliëntendossier PlanCare. Met een goed functionerende API (Application Interface) zoals die van de VoIP telefooncentrale, is een koppeling met de ESB eenvoudig te realiseren. Is een dergelijke API niet voorhanden, dan biedt een aparte import en export module van het bronsysteem, plus synchronisatie van data uitkomst.

Kostenbesparing
In Ensemble zijn verder de cliëntgegevens gekoppeld aan data uit ProActive, een applicatie voor het beheren van prepaid pinpassen van ABN AMRO. Cliënt- en pasnummer zijn daarmee aan elkaar verbonden. De Waerden houdt binnen de instelling geen kasgeld meer aan voor medewerkers en cliënten. Na het bepalen van het saldo op de pasjes wordt de informatie plus de transactiegegevens via CODA doorgesluisd naar de Stichting Cliëntengelden, die de budgetten van de cliënten beheert. De ESB splitst de data uit naar regels voor cliënten en regels voor De Waerden. Bovendien ondergaat de data op de ESB diverse bewerkingen zoals een verrijking met andere brondata, zodat CODA het geheel foutloos kan inlezen en verwerken in de verschillende administraties. Doordat Ensemble alle berichten logt, is data altijd te traceren. Met het complete proces, inclusief het afschaffen van kasgeld bespaart de instelling zeker 50 procent op de administratieve kosten.

SaaS
De tactische en strategische waarde van de ESB openbaart zich tevens naar de toekomst. Nieuwe toepassingen komen voornamelijk in de vorm van SaaS. Met Azure Active Directory krijgen de medewerkers een identiteit in de cloud. De koppeling met de bus automatiseert het proces van rechten toekennen aan personen op basis van hun rol binnen de organisatie volgens het model van role based access (rbac). De combinatie SaaS en de ESB biedt de flexibiliteit om gemakkelijk te wisselen van applicatie. Komt er een vraag naar een nieuwe applicatie, dan zit de oplossing in feite al in de bus.

Partners