14-03-2017

Zorgbus ESB stroomlijnt applicatielandschap van Dichterbij

Deel dit bericht

Dichterbij, een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking, heeft gekozen voor het Zorgbus concept van InterSystem voor het integreren van de diverse informatiesystemen binnen de organisatie. InterSystems partner CDC is inmiddels begonnen met het omzetten van bestaande koppelingen naar de nieuwe Enterprise Service Bus (ESB).

Dichterbij verricht zorgactiviteiten in een gebied, gelegen in de cirkel Nijmegen, Venlo en Eindhoven en beheert 900 locaties, waarvan het merendeel woningen. De veranderingen in de zorg en de grotere betrokkenheid van klanten en hun belangenbehartigers, dragen ertoe bij dat ook de informatie voorziening van instellingen zoals Dichterbij onderhevig is aan wijzigingen. Volstonden twintig jaar geleden nog enkele ladenkasten en een computerserver om alle dossiers binnen de organisatie op te slaan, nu zijn een reeks van IT-voorzieningen onmisbaar. Ze regelen het dagelijkse informatieverkeer tussen medewerkers/behandelaars onderling, tussen behandelaars en clienten/begeleiders en tussen de instelling en ander zorgverleners, zoals huisartsen, apothekers en ziekenhuizen. Dichterbij heeft de IT uitbesteed aan Ordina. Een regie afdeling van zeven personen binnen de zorginstelling formuleert het IT-beleid, inventariseert de IT-behoeften en zet de lijnen uit.

Data-integratie
Dichterbij werkt met 160 verschillende applicaties met als belangrijkste centrale toepassing CURAZorg van Unit4, waarin de cliëntendossiers zijn ondergebracht. Voor het overbrengen van data van het ene naar het andere systeem, zijn voor sommige applicaties zogeheten ’point tot point’ koppelingen gemaakt met behulp van software die eigenlijk bedoeld is voor Business Intelligence. Hoewel dit oneigenlijke gebruik van BI-tools niet ongebruikelijk was in de IT-sector, waren de IT-specialisten van Dichterbij drie jaar geleden al van plan om een specifieke ESB-oplossing aan te schaffen voor de data-integratie van verschillende systemen. Het kwam er niet van, vanwege de reorganisatie en het onderbrengen van het technische IT-beheer bij een externe dienstverlener.

Koppeling
Emile van de Koevering, die als ICT-architect met het onderwerp informatiebeveiliging in zijn beheer in het IT-regie team van de zorginstelling is gebleven, weet te vertellen dat de ESB weer op de agenda is gekomen vanwege de koppeling met het Landelijk Schakelpunt (LSP). “Op het vlak van medicatievoorschriften zullen wij met andere partijen zoals apothekers en huisartsen data moeten uitwisselen. Onze eigen AVG artsen schrijven medicijnen voor, maar veel van onze cliënten gaan gewoon naar hun eigen huisarts. Daarnaast zien we dat onze cliënten en hun belangenbehartigers steeds meer inzicht willen in behandeltrajecten en dus ook toegang moeten krijgen tot voor hen belangrijke data. Vanuit de informatiebeveiliging is het noodzakelijk om de verschillende datastromen naar en vanuit onze servers te kunnen beheren. Op basis van positieve referenties hebben we daarom gekozen voor de Zorgbus oplossing van InterSystems”.

Procesbeheer
Inmiddels is InterSystems partner CDC gestart met het omzetten van de bestaande ’point to point’ verbindingen naar de Zorgbus. Van de Koevering: ”In de volgende fase gaan we kijken welke nieuwe koppelingen er moeten komen. Pas daarna overwegen we hoe we naast ’track en tracing’ ook de procesbeheerfunctionaliteit van Zorgbus kunnen benutten. Daarvoor moeten we ons informatielandschap goed in kaart brengen. Wie krijgt welke data aangeleverd en waarom? In feite hebben we daarvoor nu het beheerinstrument al in huis. We beschikken zelfs over twee servicebussen, omdat CURAZorg al werkt met een op open source code gebaseerde koppeling waarmee we cliëntgegevens controleren aan de hand van het BSN register. Die koppeling zouden we ook via Zorgbus kunnen laten lopen. Daarnaast willen we meer data uit openbare bestanden kunnen ophalen, zoals CBS informatie. En we willen straks de mobiele apparaten van de behandelaars op een veilige manier kunnen voorzien van actuele informatie uit bronsystemen. Met de leveranciers daarvan maken we duidelijk afspraken over de in- en export van data. Zij moeten ons toegang verlenen tot hun database. Als het alleen om het inlezen van data gaat, maakt niemand bezwaar. Wanneer we echter ook data willen terugschrijven, werpt men toch barrières op”.

HealthShare
Het Zorgbus concept omvat op de Nederlandse care sector toegesneden ESB-software van InterSystems. Afhankelijk van de functionele toepassing wordt de integratiesoftware internationaal op de markt gebracht onder de naam Ensemble of als HealthShare. Voor Zorgbus kozen inmiddels een tiental care organisaties, waaronder Zorggroep Elde, IJsselheem, Envida, Archipel, Zorgpartners Midden Holland, Activite, ’s Heerenloo Gehandicapten zorg, Alliade Zorg, Philadelphia zorg, Zonnehuis Groep IJsselvecht, Zonnehuisgroep Noord, De Zorgboog, De Waerden en Zorggroep Noord-West Veluwe. Ook applicatieleverancier Cormel IT uit Sittard maakt voor koppelingen met zijn ECD/EPD software gebruik van Zorgbus.

Partners