23-12-2016

Software AG: Artificial Intelligence dé IT-trend voor 2017

Deel dit bericht

Volgens Software AG wordt 2017 het jaar waarin kunstmatige intelligentie, ofwel Artificial Intelligence definitief doorbreekt. De toepasbaarheid van Big Data heeft ertoe geleid dat de ontwikkelingen op het gebied van AI een enorme vlucht hebben genomen.

Volgend jaar zal AI tot uiting komen op alle niveaus en in uiteenlopende toepassingen, stelt Ricardo Passchier, Business Solutions Leader bij Software AG. Hij licht deze trend toe aan de hand van drie grote ontwikkelingen:

1. IoT raakt in een stroomversnelling
Dankzij AI maken we in 2017 definitief de transitie van ‘smart things’ naar ‘intelligent things’. Waar slimme dingen nog voorgeprogrammeerd werden, zijn intelligente dingen contextgevoelig. En omdat ze kunnen reageren op die context, zijn ze zelflerend. Op de langere duur kunnen intelligent things zelf beslissingen nemen.
AI is het laatst ontbrekende puzzelstukje om tegemoet te komen aan de behoefte om snel en accuraat te anticiperen op de inzichten uit de grote hoeveelheden realtime gegevens die het IoT voortbrengt. De overgang naar smart things zal daarom zijn weerslag hebben op IoT-toepassingen in alle sectoren – van retail, telecom en finance tot en met logistiek en maakindustrie. In 2017 zullen deze IoT-toepassingen dan ook steeds slimmer worden en een drijvende kracht zijn achter digitale transformatie.

2. Front-office applicaties worden steeds intelligenter en back-office applicaties eenvoudiger
De meest tastbare toepassing van AI in applicaties is te vinden bij spraakgestuurde digitale assistenten die antwoord kunnen geven op vragen, zonder tussenkomst van mensen. Iedere zichzelf respecterende tech-reus heeft inmiddels zijn eigen digitale assistent of werkt aan de ontwikkeling ervan; zo heeft Apple Siri, Microsoft heeft Cortana, Samsung nam recent Viv over, Amazon werkt met Alexa en Google introduceerde onlangs Assistant. Waren digitale assistenten tot voor kort vooral het domein van consumentensoftware, tegenwoordig doen ze ook hun intrede in bedrijfsapplicaties, zowel aan de voorkant (callcenters, customer experience en CRM) als aan de achterkant (ERP).
Door machine learning worden dergelijke AI-toepassingen steeds intelligenter. Initieel waren de assistenten alleen in staat om redelijk eenvoudige vragen of verzoeken te beantwoorden (‘Bel X’, ‘Waar is bedrijf Y gelokaliseerd’). Komend jaar worden er grote stappen gezet als het gaat om het beantwoorden van complexere vragen en het beter begrijpen van de intonatie van een vraag en ‘snappen’ wanneer een vraag ironisch bedoeld is. Juist daarom zijn dergelijke assistenten erg geschikt voor klantinteractie. Ook zullen digitale assistenten taken overnemen en die op de achtergrond kunnen gaan uitvoeren.

3. Digital technology platforms zorgen voor nieuwe businessmodellen
Digital technology platforms bevatten voorzieningen om snel en flexibel nieuwe applicaties, apps en services te creëren; processen, mensen en dingen aan elkaar te verbinden; en data te verzamelen, te analyseren en uit te wisselen in een ecosysteem van klanten en partners via API’s. Dergelijke platforms zijn de lijmlaag tussen traag veranderende legacy en snel veranderende businessmodellen. AI levert met haar zelflerende algoritmes de intelligentie om de interactie met de buitenwereld te stroomlijnen, in real-time te reageren op gebeurtenissen en geautomatiseerde acties in gang te zetten.

Fintech
Ook blockchains zullen zich volgens Passchier verder ontwikkelen met behulp van AI. “Er worden alleen een aantal grondregels afgesproken, de uitvoering wordt door AI bepaald. Hierdoor verandert ook de rol van traditionele tussenpersonen, zoals banken en verzekeraars. Dit opent de deur nog verder voor fintech-bedrijven. Rollen veranderen wanneer technologie werk kan overnemen. Veel partijen zullen zich moeten gaan herbezinnen op hun toegevoegde waarde.”

Recent heeft Software AG Artificial Intelligence bedrijf Zementis overgenomen.

Partners