20-12-2016 Door: Rick van der Lans

De noodzaak voor flexibele, bi-modal datawarehouse-architecturen

Deel dit bericht

In 2014 introduceerde Gartner het bi-modal concept. De term 'bi-modal' refereert aan de twee modi voor IT-ontwikkeling. Modus 1 is de klassieke stijl van ontwikkeling, waarbij elk systeem betrouwbaar, voorspelbaar en correct moet zijn. Systemen moeten formeel getest, bestuurd en beheerd worden, zij moeten controleerbaar zijn, enzovoort. Modus 2 correspondeert met de meer flexibele ontwikkelingsstijlen, zoals Scrum, die gericht zijn op user stories, korte iteraties en sprints.

De termen Modus 1 en Modus 2 komen duidelijk overeen met, respectievelijk, de ontwikkeling van klassieke rapporten en de ontwikkelingsstijlen die bij nieuwe BI-vormen gebruikt worden, zoals self-service BI, investigative analytics en data science. In BI moeten de klassieke rapporten (Modus 1) betrouwbaar, voorspelbaar, formeel getest en reproduceerbaar zijn, terwijl de nieuwe BI-vormen (Modus 2) meer experimenteel, flexibel en self-service van aard zijn.

De meeste organisaties staan nu voor de uitdaging hun huidige BI-systemen, die ongetwijfeld gebaseerd zijn op een traditionele datawarehouse-architectuur en strikt ontworpen zijn voor Modus 1-rapportage, om te zetten naar een modern BI-systeem dat beide ontwikkelingsmodi, dus zowel de klassieke als de nieuwe vorm, ondersteunt. Met andere woorden, het uni-modal BI-systeem moet omgezet worden naar een bi-modal systeem.
Daarnaast moeten de twee ontwikkelingsmodi in toekomstige BI-architecturen niet geïsoleerd van elkaar staan. Bijvoorbeeld, resultaten van rapporten ontwikkeld in Modus 1 moeten consistent zijn met de resultaten van rapporten die met de Modus 2-aanpak ontwikkeld zijn. Tevens, rapporten ontwikkeld in Modus 2 moeten gemakkelijk te migreren zijn naar een Modus 1-omgeving; dit wordt ook wel industrialisatie van Modus 2-rapporten genoemd.

Bi-modal BI-systemen moeten tenminste aan de volgende eisen voldoen:
• Alle klassieke eisen die gelden voor Modus 1, zoals performance, stabiliteit, beschikbaarheid, gegevensconsistentie en correctheid.
• De mogelijkheid big data te benaderen die opgeslagen zijn met nieuwe big data opslagtechnologieën, waaronder Hadoop en NoSQL.
• De mogelijkheid open gegevensbronnen en andere externe gegevensbronnen te benaderen.
• De mogelijkheid elk soort gegeven te benaderen: ongestructureerd, semi-gestructureerd, volledig gestructureerd en alle formaten, waaronder JSON, Excel, XML en komma-gescheiden.
• De mogelijkheid alle gegevens beschikbaar te stellen voor een breed scala aan gebruikers, van gebruikers die werken met standaard rapporten (Modus 1) tot en met de data scientists (Modus 2).
• Ondersteuning van self-service data-preparation en rapportontwikkeling.
• Ondersteuning van snelle ontwikkeling om de time-to-market van nieuwe rapporten en nieuwe analysevormen te verbeteren.
• De mogelijkheid om in alle rapportage en analytische modules metadata-specificaties te delen.
• De mogelijkheid om Modus 2-ontwikkelaars te helpen gegevens te bestuderen door middel van geavanceerde discovery-functies.

De toekomst van BI is voor flexibele, bi-modal BI-systemen. Een architectuur die al bi-modal-proof is, is de logische datawarehouse-architectuur die ontwikkeld is met behulp van datavirtualisatietechnologie. Deze architectuur biedt de juiste functies om dit mogelijk te maken.

Rick van der Lans

Rick van der Lans is een gerespecteerd en onafhankelijk analist, adviseur, auteur en internationaal bekende spreker. Hij is gespecialiseerd in datawarehousing, business intelligence, big data en databasetechnologie. Hij heeft vele seminars en webinars gepresenteerd en keynotes bij industry-leading conferenties. Hij weet als geen ander een goede balans te vinden tussen op de praktijk toegesneden technologische en strategische zaken. Al meer dan tien jaar is hij de voorzitter van de jaarlijkse European Enterprise Data and Business Intelligence Conference in Londen en de jaarlijkse Data Warehousing en Business Intelligence Summit in Nederland. Rick helpt cliënten wereldwijd met het ontwerpen van hun data warehouse, big data en business intelligence architecturen en begeleid hen bij het selecteren van de geschikte producten. Hij is invloedrijk geweest bij het wereldwijd introduceren van de nieuwe logische datawarehouse architectuur waarmee organisaties meer flexibele business intelligence systemen kunnen ontwikkelen. Rick heeft honderden artikelen en blogs geschreven voor toonaangevende vakbladen en websites en van zijn hand zijn vele educatieve en populaire whitepapers verschenen voor een groot aantal leveranciers. Hij was de auteur van het eerste beschikbare boek over SQL, getiteld Introduction to SQL, dat in vele talen gepubliceerd is en waarvan meer dan 100.000 exemplaren verkocht zijn. Recentelijk publiceerde hij het boek Data Virtualization for Business Intelligence Systems.

Rick verzorgt bij Adept Events een seminar over de architectuur, ontwerp en technologie van het Logisch Datawarehouse alsmede een seminar over het Ontwerpen van Nieuwe Data Architecturen.

Alle blogs van deze auteur

Partners