27-09-2016

Waterschap Limburg schakelt Enable-U in voor optimalisatie gegevensuitwisseling

Deel dit bericht

Enable-U gaat aan de slag voor het nieuwe Waterschapsbedrijf Limburg om de digitale gegevensuitwisseling te optimaliseren. Enable-U is integratiespecialist voor de Nederlandse overheid.

De Limburgse waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas worden per 1 januari 2017 samengevoegd tot Waterschap Limburg. De processen en applicaties van beide waterschappen worden in aanloop naar de fusie geïntegreerd, zodat het nieuwe waterschap de hele provincie kan bedienen. Enable-U 2Orchestrate, de Enterprise Service Bus van Enable-U, gaat Waterschap Limburg (WsL) hierbij helpen. De gegevensverbinding die WsL met hulp van Enable-U realiseert zorgt ervoor dat de informatiestromen tussen het Omgevingsloket online (OLO), het zaaksysteem en het proces Vergunningen optimaal verlopen.

Koppelingen
De integratie van zaaksystemen met landelijke voorzieningen zoals OLO heeft Enable-U al bij diverse overheden geïmplementeerd. Door deze ervaring kan de koppeling bij Waterschap Limburg snel in productie worden gebracht. De flexibiliteit van de ESB stelt WsL bovendien in staat om nieuwe koppelingen naar (andere) landelijke voorzieningen en basisregistraties te realiseren.

Standaardcomponenten
Volgens oprichter en directeur Frank Arts van Enable-U moet de burger centraal staan in de dienstverlening om digitaal beter bediend te worden, of het nu gaat om waterschappen, gemeenten of landelijke overheden. “Of burgers de e-dienstverlening als positief ervaren is vaak afhankelijk van hoe soepel digitale informatie stroomt tussen diverse applicaties. Veel applicatieleveranciers leveren koppelvlakken om dit te bevorderen, maar helaas passen die nooit precies op elkaar. Met behulp van de standaardcomponenten en ESB van Enable-U kan Waterschap Limburg de integratie tussen applicaties op beheersbare wijze realiseren. Dit zorgt voor een grote mate aan flexibiliteit om nieuwe diensten te bieden”, aldus Arts.

Meer informatie: Enable-U

Partners