12-08-2016

InterSystems en Stanley Healthcare brengen IoT-applicaties naar zorgsector

Deel dit bericht

InterSystems, aanbieder in zorginformatietechnologie, en Stanley Healthcare, aanbieder in het lokaliseren en analyseren van patiënten, behandelaars en apparatuur, gaan samen Internet of Things applicaties voor de zorgmarkt ontwikkelen.

IoT-technologie heeft veel te bieden als het gaat om het verhogen van de efficiency in de zorg en het vergroten van de dienstbaarheid naar de patiënt. Stanley Healthcare’s AeroScout Real-Time Location System (RTLS) platform is gebaseerd op de fundamentele techniek achter IoT en biedt een ziekenhuis actuele data over de status van patiënten, ziekenhuismedewerkers en de locatie waar zij zich bevinden. Ook apparatuur laat zich via het platform lokaliseren. Door de combinatie met het InterSystems integratieplatform kunnen ziekenhuizen met de plaats- en tijdgebonden data van RTLS hun bedrijfsvoering optimaliseren dankzij meer inzicht in de doorstroom van patiënten en werkstroom aansturing voor het ziekenhuispersoneel.

Electronic Medical Record
Ziekenhuizen investeren in software waarmee ze complexe klinische workflows kunnen beheren en de interactie tussen systemen met informatie over patiënten, personeel en voorzieningen verbeteren. Daarvoor zijn nieuwe applicaties nodig waarin real-time locatie data nauw is verbonden met klinische data. Stanley Healthcare vertrouwt op het InterSystems platform voor de cruciale integratie tussen elektronische medische dossiers (Electronic Medical Record, afgekort EMR) en systemen die de toegang tot de bestanden regelen door middel van LDAP-voorzieningen (lightweight directory access protocol). Automatisering van de ziekenhuisprocessen via geïntegreerde EMR en RTLS toepassingen elimineert het dubbel ingeven van data en verlaagt de kans op menselijke fouten.

ESB
InterSystems ontwikkelt oplossingen zoals het InterSystems HealthShare platform, waarmee behandelaars data kunnen vergaren, delen, analyseren en op basis daarvan handelen. De klanten van InterSystems zijn ziekenhuizen, nationale instellingen die zorgnetwerken exploiteren, fabrikanten van medische apparaten, medische laboratoria en andere organisaties die wereldwijd de zorg op zich nemen van honderden miljoenen patiënten. De InterSystems Enterprise Service Bus (ESB) technologie maakt het mogelijk om snelle en betrouwbare koppelingen te maken voor het integreren van uiteenlopende zorgapplicaties op basis van standard protocollen voor data uitwisseling en berichtenverkeer.

Actueel
Dankzij de EMR-integratie verlopen de procedures rondom de opname, mutatie en ontslag van patiënten automatisch via AeroScout en worden RTLS badges aangemaakt op het moment dat patiënten zich aanmelden bij het ziekenhuis. Patiëntgegevens zijn binnen RTLS altijd actueel. Ze zijn verder verrijkt met locatiedata, met demografische en klinische gegevens en met data waarin alle stappen van het behandeltraject van een patiënt in een ziekenhuis zijn vastgelegd (inclusief behandelaars, kamertoewijzing, gepland versus actuele bezoektijden). Door het aanbrengen van samenhang in al die gegevens zorgt AeroScout voor het automatiseren van de verwerkingsprocessen en verbetert de dienstverlening naar de patiënten, terwijl de ziekenhuisbronnen (behandelaars en voorzieningen) beter worden benut.

Automatisch muteren
Gelijktijdig zorgt de integratie tussen de AeroScout solution en het LDAP-systeem van een ziekenhuis voor het automatisch muteren van de informatie over de ziekenhuismedewerkers. De instellingen beschikken dus altijd over een actuele lijst van hun personeel binnen roosterapplicaties, workflowtoepassingen, taakondersteunende systemen en controlesystemen van de hygiëneafdeling.

Meer informatie: InterSystems

Partners