04-08-2016

Tussentijdse analyse van de Big Data Survey 2016

Deel dit bericht

Hoe kijken organisaties aan tegen de mogelijkheden van Big Data? Verdwijnen separate IT- en Businessafdelingen? Dragen experimenten bij aan een succesvolle bedrijfsvoering? Maakt het bieden van een auto van de zaak en opleidingsbudget je aantrekkelijk voor dataprofessionals? Dit is zo maar een greep uit de vragen die het nationale data-onderzoek Big Data Survey, een initiatief van Big Data Expo en GoDataDriven, beantwoordt.

Het onderzoek is nu enige tijd op weg, hoog tijd dus om de tussentijdse balans op te maken. Organisaties van alle omvang hebben hun inzicht al gedeeld, variërend van groot tot klein. Zo’n 55 procent van de deelnemende organisaties heeft een omvang van meer dan 100 medewerkers. Ook de deelnemers geven een mooie dwarsdoorsnede van diverse disciplines: 14 procent is BI-specialist, 11 procent Directeur, 10 procent Marketing Manager en 6 procent Data Scientist. Ook u kunt nog deelnemen via www.bigdatasurvey.nl.

Om direct maar de eerste vraag in de inleiding van dit artikel te beantwoorden: data is nog zeker altijd een groot thema voor organisaties. Maar liefst 88 procent van de respondenten geeft aan dat de mogelijkheden van data voor hun organisatie groot zijn. Opvallend is dat net als vorig jaar respondenten aangeven dat de organisatievisie (87 procent) en de ondersteuning vanuit de directie (60 procent) cruciaal zijn voor succesvolle toepassingen.

Beschikbaar maken van data grote uitdaging
Als het aankomt op het neerzetten van de technologische basis, de data-infrastructuur, dan zien we dat hier de grootste uitdaging is het beschikbaar maken van data (49 procent), gevolgd door het verbeteren van datakwaliteit (48 procent). Dit zijn grotere uitdagingen dan het benodigde kennisniveau voor het opzetten van data-infrastructuur (35 procent).
Beschikken de meeste organisaties inmiddels over een centrale plaats waar ze data opslaan? Nee zeker niet, iets meer dan de helft (55 procent) van de respondenten geeft aan nu al over een centraal datawarehouse te beschikken, bij de rest is dit in min of meerdere mate nog niet het geval.

Dataveiligheid en Cloud
Steeds meer applicaties draaien in de cloud. Toch is 22 procent van de respondenten het niet eens met de stelling dat cloud net zo veilig is als lokaal. Verder geeft 30 procent van de respondenten aan dat data binnen de eigen organisatie niet volledig veilig is opgeslagen.

De datagedreven werkwijze in de praktijk brengen
Datagedreven werken draait zeker niet alleen om data en technologie. De ondersteunende systemen en processen, de werkwijze dus, zijn volgens 46 procent van de respondenten cruciaal. Een datagedreven werkwijze draait om ruimte om te experimenteren en agile werken in multidisciplinaire teams. Multidisciplinaire teams zijn samengesteld uit mensen met verschillende achtergronden, bijvoorbeeld technische kennis en specifieke domeinkennis. We stellen in www.bigdatasurvey.nl dan ook de vraag of een samenwerking tussen IT & Business cruciaal is voor succesvolle productinnovatie. Het antwoord is: zeker. 67 procent van de respondenten geeft aan het hier helemaal mee eens te zijn, nog eens 22 procent is het hier gedeeltelijk mee eens.

Naast data, technologie en werkwijze gaat datagedreven voor een belangrijk deel ook over de juiste kennis en vaardigheden. Ruim 55 procent van de respondenten vindt het opbouwen van de juiste skills de grootste uitdaging bij het introduceren van een datagedreven werkwijze. Experimenteren is essentieel om tot nieuwe innovaties te komen, echter 44 procent ziet het beschikbaar krijgen van tijd om te experimenteren als grootste uitdaging, op de voet gevolgd door het werken in multidisciplinaire teams (36 procent). 
Toch geef 70 procent van de deelnemers aan dat er binnen hun organisatie in redelijke mate ruimte is om te experimenteren. Of dit echt zo is hopen we in het vervolg van www.bigdatasurvey.nl te zien.
Als we kijken naar de toepassingen die er zijn ontwikkeld, dan zien we een interessante ontwikkeling. Het aantal organisaties dat voorspellende modellen ontwikkelt (65 procent) komt aardig dicht in de buurt van het aantal organisaties dat dashboards inzet (80 procent).

Ondanks dat marketing het meest populaire vakgebied is voor data science, is van alle onderzochte websites nog altijd maar 12,6 procent real-time gepersonaliseerd. De meeste websites zijn op dit moment nog statisch (50 procent).

Hoe werf je talent?
Organisaties die een datagedreven werkwijze willen adopteren hebben hiervoor naast data, technologie en de juiste werkwijze vanzelfsprekend ook de juiste mensen nodig. Ruim 54 procent van de respondenten werkt momenteel met externe consultants.
Organisaties die zelf werven zullen wel met een goed plaatje moeten komen richting data engineers en data scientists. Een auto van de zaak of beperkte reistijd zijn geen cruciale factoren om te kiezen voor een werkgever. Het is vooral de ruimte om te experimenteren, een transparante organisatie en bovenal het kennisniveau van de nieuwe collega’s waarmee je als organisatie het verschil kan maken.

Vijf minuten
Dit artikel is een tussentijds inzicht in de resultaten van Big Data Survey tot nu toe. Het rapport komt voor alle deelnemers op 21 september, de eerste dag van Big Data Expo, beschikbaar. Deelnemers aan www.bigdatasurvey.nl ontvangen kosteloos het volledige eindrapport. 200 organisaties gingen u al voor, neemt u ook deel? Deelname kost slechts vijf minuten van uw tijd, maar levert een belangrijke bijdrage aan de inzichten. Deelnemers maken kans op mooie prijzen!

Ruim 65 procent van de organisaties ontwikkelt voorspellende modellen, 80 procent heeft dashboards. Hoe is dit in uw organisatie? Deel uw mening via www.bigdatasurvey.nl

Partners