04-08-2016 Door: David Brierley

De tien grootste uitdagingen van een Business Intelligence Director

Deel dit bericht

Het is lastig om goed gekwalificeerde BI Directors te vinden. Naast analytische, operationele en technische kennis, moeten zij namelijk ook over sterk leiderschap, strategische en communicatieve vaardigheden beschikken. Binnen een organisatie hebben zij dan ook een ingewikkelde opdracht, waarbij ze met allerlei teams en de organisatie zelf rekening moet houden. Hier volgt een overzicht van hun tien grootste uitdagingen.

De vaardigheden die een BI Director moet hebben, beschreef ik al in een eerdere blog. Maar daarnaast heeft hij ook nog met allerlei complexe uitdagingen te maken, zowel op de korte als lange termijn. Dit levert in theorie genoeg stof op om een boek mee te vullen, maar in dit artikel zullen we ons beperken tot de tien meest voorkomende uitdagingen waarmee een BI Director te maken heeft.

1. Beperkte adoptie van BI-initiatieven

Het hebben van BI- en analytics-tools heeft weinig zin als er sprake is van een lage adoptie. Er kunnen allerlei redenen zijn dat die adoptie achterblijft. Een van de belangrijkste is dat er geen rekening wordt gehouden met de diverse gebruikers en hun verschillende doelstellingen, maar dat er naar slechts één type gebruiker wordt gekeken.
In een webinar over BI-adoptie, genaamd Achieving Enterprise BI Value: It’s About User Adoption, bespreekt BI- en analytics-consultant Wayne Eckerson het enorme aantal variabelen dat de adoptie van BI kan beïnvloeden. Hij brengt deze bij elkaar in drie richtlijnen: ken je gebruikers, pas change management toe en implementeer een robuust platform. In ditzelfde webinar geeft Peter Sprague, VP van Services and Solutions Engineering bij Pyramid Analytics, enkele voorbeelden van de behoeften van normale gebruikers, power users zoals BI-analisten en BI-managers. Voor meer informatie is een video van de webcast online beschikbaar.

2. Standaardiseren op een BI-platform is lastig

Deze uitdaging heeft raakvlakken met de vorige: gebrek aan adoptie. Gebruikers die wel staan ​​te popelen om aan de slag te gaan met self-service BI en analytics zullen misschien zelf al BI-tools downloaden om aan die behoefte te voldoen. Van enige vorm van gecentraliseerd beheer is dan echter geen sprake. In dit scenario wordt er duidelijk onvoldoende rekening gehouden met de behoeften van de gebruiker. Dat is jammer, want als gebruikers niet zien ‘wat zij eraan hebben’, dan zullen ze al snel op zoek gaan naar een alternatief waar ze wel de meerwaarde van inzien. Als gevolg wordt er een uiteenlopende set van tools door gebruikers gedownload, wat voor veel ruis en verwarring zorgt. Er is immers geen gemeenschappelijke BI-standaard die voor iedereen geldt. Er zijn diverse mogelijkheden om deze situatie te voorkomen. De belangrijkste is dat er een centraal beheerde oplossing is, waarmee allerlei typen gebruikers snel toegang tot de tools gegeven kan worden om samen met data te werken en hun inzichten met anderen te delen.


3. BI is niet schaalbaar

Als er geen gemeenschappelijk platform of standaardisatie is, zullen de resulterende datasilo's ervoor zorgen dat de BI-oplossing slechter opgeschaald kan worden binnen de organisatie. Gebruikers moeten weten waar ze data kunnen vinden, en die data moet daarnaast betrouwbaar en consistent zijn binnen de hele organisatie.


4. De ROI van BI-initiatieven is moeilijk te rechtvaardigen

Het is vaak lastig om het succes van een BI-project/programma aan te tonen of snel de return on investment (ROI) te berekenen. Als gevolg kunnen BI-initiatieven te maken hebben met onderinvestering of zelfs gebrek aan financiering.


5. Onvermogen voor effectief change management
Gebrek aan budget voor change management kan de adoptie van BI belemmeren. Als de BI-initiatieven of BI-tools nieuw zijn, kan effectief change management helpen om de organisatorische weerstand tegen de adoptie te overwinnen. Als de implementatie al is voltooid, dan kunnen continue verbeteringen aan het gebruikte platform veel bijdragen aan het succesvol maken van BI. Hiermee kan de kloof tussen de verschillende afdelingen en gebruikerpersona’s overbrugd worden.


6. Geen duidelijke richting over wat en hoe gemeten moet worden

Er is vaak niet genoeg organisatorische focus op het identificeren van de belangrijkste problemen binnen een organisatie of het definiëren van een strategische richting. Het kan ook voorkomen dat er te veel problemen als de belangrijkste worden aangemerkt.


7. Onvoldoende inzicht in de huidige staat van de BI-omgeving

Dit gebrek aan inzicht zou het gevolg kunnen zijn van problemen bij het meten van de volgende elementen:

• Gebruik en doeltreffendheid van BI-tools binnen de organisatie.
• Gebruik en effectiviteit van de middelen, zoals servers, databases, datawarehouse, in-memory, CPU en geheugen.
• Effectiviteit van processen zoals doorlooptijd voor BI-verzoeken.


8. Het ontbreken van governance en data-integriteit

De BI-omgeving biedt mogelijk geen ondersteuning voor centraal datamanagement. Dit veroorzaakt chaos, omdat er dan geen garanties zijn voor de data-integriteit en betrouwbaarheid.


9. Gebrek aan functionaliteit in de software

Er kan mogelijk onvoldoende functionaliteit aanwezig zijn om samen te werken en effectief informatie te delen binnen de hele organisatie. De BI-tools lenen zich wellicht niet voor het aanbieden van de juiste content aan de diverse soorten gebruikers. Daardoor is het onmogelijk om snel en gemakkelijk informatie te raadplegen, aan te passen en te delen.


10. Lastige balans tussen verschillende afdelingen

Het kan soms heel moeilijk zijn om een goede balans te vinden in de behoeften van verschillende afdelingen, die door sommigen als gescheiden worden gezien. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een mentaliteit van IT versus de business. In plaats van deze twee functies te zien als partijen met gemeenschappelijke doelen, kan er een strijd zijn om aan één kant governance te realiseren en aan de andere kant meer wendbaarheid, self-service en eenvoud voor de gebruiker.


Zijn dit herkenbare uitdagingen voor de BI-experts op dit platform? Of zijn er wellicht nog andere te benoemen? Ik hoor het graag in de comments.

David Brierley

David Brierley is VP Sales EMEA, APJ & LATAM bij Pyramid Analytics.

Alle blogs van deze auteur

Partners