08-07-2016

Welke vaardigheden moet een succesvolle Business Intelligence Director hebben?

Deel dit bericht

Er is steeds meer vraag naar gekwalificeerde datawetenschappers. Universiteiten reageren op dit tekort met allerlei nieuwe programma's rond datawetenschap en in het bedrijfsleven stijgen de salarissen. Datawetenschappers zijn zelfs zo in trek dat wervingstechnieken op social media, via crowdsourcing en wedstrijden steeds meer voorkomen. In dit artikel wil ik graag inzoomen op de specifieke vaardigheden, werkervaring en opleiding die van toekomstig BI-experts worden gevraagd in vacatures.De tabel aan het eind van dit artikel toont de precieze verdeling op basis van een onderzoek op LinkedIn, maar we zullen hier eerst globaal ingaan op de belangrijkste aspecten.Strategie


In 80 procent van de functiebeschrijvingen voor BI-directors wordt gevraagd om strategisch vermogen. Hij of zij moet een ​​overtuigende visie kunnen formuleren en die vervolgens als een goed ontwikkelde strategie uitvoeren. Ook kan hij gevraagd worden om een ​​plan te ontwikkelen om het BI-platform te optimaliseren. Hij zal dan moeten bepalen hoe de bestaande data-analyse architectuur en technologie het beste gebruikt kan worden, en op welke punten zaken verbeterd kunnen worden. Ook zou deze persoon de opdracht kunnen krijgen om de best practices vast te leggen voor BI, datawarehousing en data governance.Leidinggeven


Meer dan de helft (58 procent) van de functiebeschrijvingen voor BI-directors beschrijft expliciet leidinggevende capaciteiten en ervaring. Dit kan leidinggeven zijn bij het leveren van effectieve BI-oplossingen, maar ook het coachen van een team. Denk aan voorlichting geven over de voor- en nadelen van de verschillende vormen van analytics en datamodellering, of begeleiden bij het analyseren van grote datasets. Ook kan het betekenen om partners en stakeholders te adviseren bij het bepalen welke BI-oplossingen hen in staat stellen bepaalde bedrijfsdoelstellingen te halen.


Communicatie


Ook bovenaan de lijst staan communicatieve vaardigheden, die in 56 procent van de gevallen worden genoemd. Dit is echter een overkoepelende categorie, waaronder ook andere vaardigheden vallen die in functiebeschrijvingen worden vermeld. Je kunt denken aan het effectief presenteren van informatie aan het management, het overbrengen van technische informatie aan een niet-technisch publiek, en het communiceren van de behoeften van zakelijke sponsors en technische afdelingen om effectieve BI te kunnen leveren. Een BI-director zou in staat moeten zijn om de return on investment (ROI) van BI aan het management en leidinggevenden over te brengen. In andere gevallen moet deze persoon ook met niet-technische gebruikers van gedachten kunnen wisselen over de impact van complexe analyse van key performance indicators (KPI's) van het bedrijf. Ook wordt er veel gevraagd om resultaten te leveren op basis van verzamelde inzichten, en analytische/probleemoplossende vaardigheden, die beide voorkomen in 50 procent van de onderzochte functiebeschrijvingen.Datawarehousing


Datawarehousing, datawarehouse design en de datawarehouse-implementatie worden in 44 procent van de vacatures genoemd. Een BI-director moet dus soms in staat zijn om het ontwerpen en het leveren van datawarehousing te beoordelen, beheren en optimaliseren. Veel gevraagd is bovendien sterke conceptuele kennis van datawarehousing, BI-systemen en processen, en ETL (Extract, Transform, Load). Deze persoon zou het ontwerpproces kunnen leiden, en samenwerken met de datawarehouse director om een enterprise datawarehouse te ontwikkelen, of om de eisen voor het ontwikkelen van een datawarehouse te verzamelen, ontwerpen en te prioriteren.Data en processen modelleren


Ervaring met datamodellering en procesmodellering wordt in 40 procent van de vacatures genoemd. De BI-director moet bijvoorbeeld ervaring hebben in het beheren van grote datasets van meerdere bronnen, of het beheer van het ontwerp, de ontwikkeling en implementatie van een informatiesysteem. Deze persoon moet BI-applicaties en datamodellen kunnen ontwikkelen en de ontwikkeling van datamodellering in de organisatie kunnen beheren en begeleiden. Maar ook het ontwerpen, ontwikkelen en documenteren van het datamodel, en de bijbehorende statistieken en het information delivery model, kan tot zijn taken behoren.


SQL Server


Kennis van SQL Server wordt in 38 procent van de vacatures genoemd. Dit moet gemiddelde tot gevorderde vaardigheden betreffen in de SQL query-taal, of data-ontwikkelvaardigheden met SQL. In sommige gevallen worden ervaring met SQL Server Reporting Services (SSRS), SQL Server Analysis Services (SSAS), en SQL Server Integration Services (SSIS) genoemd, net als de vaardigheid om SQL-databronnen op te nemen in Microsoft Office-producten.Relaties bouwen


Het vermogen om relaties op te bouwen wordt in 34 procent van de functiebeschrijvingen genoemd. Dit is heel belangrijk in de rol van een BI-director, omdat een cruciaal onderdeel van zijn werk de interactie is met partners, stakeholders, leveranciers en teams, zowel extern als intern. Hij moet cross-functionele bruggen kunnen bouwen en een bepaalde visie of strategie helder communiceren en uitvoeren. Ook moet hij kansen en partnerships kunnen identificeren om het siteverkeer te verhogen en de online zichtbaarheid te verbeteren. De BI-director zou ook oplossingen moeten kunnen aanbevelen en ontwerpen op basis van zowel de zakelijke behoeften als die van IT en de technische architectuur. Het hebben van een effectieve relatie en de samenwerking met zowel de business als IT zal voor beide partijen voordelig zijn en het succes bevorderen.ETL


In 30 procent van de gevallen wordt kennis van ETL (Extract, Transform and Load) gevraagd. De BI-director zou betrokken kunnen worden (direct of indirect) bij ETL-ontwerp en -ontwikkeling om zakelijke applicaties te ondersteunen. Ook kan van hem verwacht worden dat hij advies geeft aan een ​​team van ETL-ontwikkelaars, of dat hij leiding geeft aan een BI-analist die helpt bij het onderhouden van ETL-scripts. De BI-director moet mogelijk ook toezicht houden op de effectieve data-flow en geautomatiseerde, geplande ETL-processen of deze stroomlijnen en ze efficiënter maken.Data governance


Data governance wordt in 30 procent van de functiebeschrijvingen genoemd, en wordt in toenemende mate gezien als een absoluut essentieel onderdeel van een solide BI- en analytics-programma. Een BI-director kan bijvoorbeeld richting geven aan best practices met betrekking tot data governance (inclusief datakwaliteit, masterdata management), helpen hij het opstellen en handhaven van corporate beleid met betrekking tot data governance, of een fundament bouwen data governance en data management binnen de organisatie.BI-implementatie


Vaardigheden en ervaring met BI-implementatie worden in 30 procent van de vacatures genoemd. Hieronder vallen ervaring met het beheer van front-end BI-tools en het maken van rapportages, sterke kennis van BI-platformen, en een bewezen vermogen om Business Intelligence te implementeren. De BI-director moet vaak het dagelijkse beheer van BI-technologieën definiëren, implementeren en er toezicht op houden. Daarnaast moet hij beoordelen of kritische functionaliteit, data governance en andere KPI's worden gehaald en gehandhaafd. Als deze niveaus suboptimaal zijn, dan zou de BI-director nieuwe technologieën moeten evalueren en beoordelen hoe deze de situatie mogelijk kunnen verbeteren.Visualisatie


In 30 procent van de vacatures wordt kennis van datavisualisering als belangrijk gezien. Sommige beschrijvingen vragen expliciet om ervaring met het gebruik van third-party visualisatiepakketten. Voor andere vaardigheden en ervaring en een volledig overzicht, zie de volgende grafiek. Daaruit blijkt wat de meest en minst genoemde zaken zijn in functiebeschrijvingen voor BI.Afbeelding_1.jpg


Opleidingsachtergrond


Als we kijken naar de gewenste opleidingsachtergrond, dan staat analytics bovenaan de lijst. Dit wordt in 78 procent van de onderzochte functiebeschrijvingen genoemd, gevolgd door computerwetenschap, informatica, bouwkunde, statistiek, wiskunde, marketing, productontwikkeling en economie. Als er bouwkunde wordt genoemd, dan gebeurt dit vaak in combinatie met techniek, informatica, statistiek, wiskunde, of aanverwante gebieden. 18 procent van de functiebeschrijvingen vraagt om een master’s degree, maar in tweederde van deze gevallen, is dit eerder de voorkeur dan een vereiste. In de meeste gevallen is een bachelor's degree voldoende.
De volgende grafiek toont de verdeling van de gewenste opleidingsachtergrond.

Afbeelding_2.jpg


Centrale rol in de onderneming


Het vinden van goed opgeleide BI-specialisten is vaak een uitdagende zoektocht, maar die kan uiteindelijk wel grote voordelen opleveren voor een organisatie. Als een BI-director de juiste vaardigheden, ervaring en opleiding in huis heeft, dan staat hem een spannende uitdaging te wachten. In veel gevallen krijgt hij zelfs de kans om het BI- en analytics-programma van een organisatie vorm te geven. Ook kan hij pionieren met het vastleggen van standaarden op dit gebied. Zo kan hij samen met zijn team de organisatie tastbare waarde leveren in de vorm van goed beheerde kwaliteitsdata die tot waardevolle inzichten kunnen leiden. Dat is een invloedrijke positie, waarin zijn vaardigheden, strategieën, creativiteit en nieuwsgierigheid centraal staan om de organisatie te helpen. En doet hij zijn werk goed, dan is dat ook direct terug te zien als een aanzienlijke ROI van de BI-investeringen van een onderneming.

Omri Kohl is co-founder en CEO van Pyramid Analytics.

Partners