22-02-2016 Door: Lex Pierik

Data Driven Storytelling – een goed verhaal

Deel dit bericht

“Words are how we think, stories are how we link”. Dit is een quote van Cristina Baldwin die het belang van verhalen vertellen onderstreept. Het vertellen van een verhaal maakt het absorberen van de informatie veel gemakkelijker. En er is informatie beschikbaar in grote hoeveelheden, wat tegenwoordig niet beperkt is tot alle informatie binnen uw eigen organisatie. Met de introductie van Big Data aan het grote publiek en de toename in OpenData initiatieven heeft u tegenwoordig ook steeds meer toegang tot informatie van buiten uw organisatie. Wat gebeurt er als we die grote hoeveelheden informatie effectief kunnen delen door het te combineren met de kracht van een verhaal?

Met zoveel data en informatie beschikbaar kan het niet anders dan dat hier veel verhalen in zitten. Verhalen die uw organisatie nieuwe inzichten geven, verhalen waarmee u uw potentieel kunt verhogen of verhalen die gewoon interessant zijn om te vertellen. Maar hoe komt u tot die verhalen? Hoe kunt u in die grote hoeveelheden data nu net die verhalen vinden die het waard zijn om te vertellen?

Data Driven Storytelling

Figuur 1: Het “Data Driven Storytelling”-proces

Het Data Driven Storytelling-proces helpt u om stapsgewijs en incrementeel verhalen te ontdekken, te ontwerpen en te vertellen. Een belangrijke voorwaarde binnen het Data Driven Storytelling-proces is dat u werkt met multidisciplinaire teams, immers zijn verschillende expertises nodig om te komen tot een goed verhaal. U heeft iemand nodig die zich focust op de data, die snel in staat is om (nieuwe) bronnen te ontsluiten en data te combineren. Daarnaast heeft u een visueel expert of ontwerper nodig voor het schetsen en uitwerken van de visualisaties en het verhaal. En uiteraard iemand die een goed verhaal kan vertellen, bij voorkeur met veel kennis van het onderwerp.  

Het proces begint bij de bronnen, u bepaalt hierbij welke u nodig heeft. Het helpt als uw organisatie reeds een datastrategie heeft en een platform om snel, tegen weinig kosten (open)data binnen te halen. Deze databronnen (bv. csv, Excel, DBMS, OpenData, etc.) kunnen middels “data blending” gecombineerd worden. Hiervoor kunt u tools als Alteryx, KNIME, MS PowerQuery of een andere blending tool gebruiken. Een volledige integratie op het laagste granulariteitsniveau, zoals gebruikelijk is bij Datawarehousing, is niet nodig. Dit bespaart tijd, geld en een hoop frustratie omdat veel data niet zinvol zal blijken voor uw verhaal.

Nadat de databronnen geprepareerd zijn gaat u op zoek naar het verhaal wat u uiteindelijk wilt gaan vertellen. Door incrementeel de data te analyseren, te filteren voor focus en het verhaal te zoeken of bij te stellen bepaalt u datgeen wat u wilt delen met uw doelgroep. Na het eerste increment in deze fase ontstaan meestal een aantal hypotheses omtrent welke verhalen in de data gevonden kunnen worden. Door nog een aantal incrementen te doorlopen werkt u één van deze ideeën verder uit.

Nu de boodschap bekend is, is het tijd om het verhaal samen te gaan stellen. Ook deze fase werkt met incrementen. Begin met het schetsen van ideeën. Bedenk hierbij goed wie uw doelgroep is met wie u het nieuw gevonden inzicht wilt delen. Een gevaar in deze fase is dat u zich laat beperken door de onmogelijkheden van beschikbare tools. Begin dan ook met pen en papier om de verschillende visualisaties te tekenen of schetsen. Vuistregels zijn dat elk goed verhaal een thema, structuur en conclusie heeft. De hele groep moet meegenomen worden in uw verhaal. Pas dan wordt er meerwaarde gecreëerd en zal uw doelgroep de inzichten op waarde kunnen inschatten en er iets mee kunnen doen. Dit is, zeker de eerste keer, een grote uitdaging. Besteed daarom niet te veel tijd aan het eerste increment. Het is beter om snel de resultaten te bespreken en te toetsen of uw verhaal overkomt. Door deze stap een aantal keer uit te voeren verbetert u uw verhaal.

De finale stap is het verhaal vertellen. Let wel, u bent de verhalenverteller. Lees het niet voor, maar vertel het. Een goed gebracht verhaal zorgt ervoor dat uw doelgroep zelf de acties koppelt aan de gepresenteerde conclusie. Daarom is het noodzakelijk uw doelgroep goed te kennen, want dit bepaalt grotendeels de insteek van uw verhaal en wat zij doen met de conclusies.

Onthoud dus deze moraal: Iedereen luistert graag naar een goed verhaal.  

Lex Pierik

Lex Pierik is in 2000 begonnen aan zijn ICT carrière en is door zijn uitgebreide ervaring in het veld snel gegroeid naar zijn huidige rol als senior BI consultant bij Think.Design.Make. Hij is een ervaren ICT-professional met een bijzondere expertise in zowel de conceptuele als de technische complexiteit van de BI-uitdagingen. Lex is ontwikkelaar en facilitator van verschillende tool agnostische visualisatie trainingen en workshops. Daarnaast is hij in staat om bedrijven en zowel BI als niet-BI-professionals te overtuigen van het belang van visualisatietechnieken om bruikbare inzichten te verkrijgen.

Lex Pierik verzorgt de workshop Datavisualisatie en Data Driven Storytelling en heeft tevens gesproken op de DW&BI Summit op 6 en 7 april 2016 in Amsterdam.

Alle blogs van deze auteur

Partners