28-01-2016

InterSystems Ensemble orkestreert complexe data-uitwisselingsprocessen in de zorg

Deel dit bericht

De systemen voor informatievoorziening in de zorgsector zijn bijna altijd gebaseerd op een reeks van verschillende applicaties. Via 'point to point' verbindingen worden relevante data van de ene naar de andere applicatie overgebracht. Bij wijzigingen in de applicaties moeten de verbindingen telkens worden getest of ze nog functioneren. De beheertaken gaan toenemen nu de verschillende participanten in de zorgketen informatie gaan delen.

De aldus ontstane beheerproblematiek was al voorzien in de nota “TOEKOMSTBEELD 2016: Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning” van het Ministerie van VWS uit mei 2012. Een prominente plaats in deze toekomstschets is voorbehouden aan de Zorgbus: een gemeenschappelijk platform dat participanten in een zorgketen de informatie laat delen waarmee ze hun processen aansturen. Bij de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht in Zwolle en Zonnehuisgroep Noord in het Groningse Zuidhorn zijn ze inmiddels begonnen met het concretiseren van de Zorgbus door middel van integratie van de bestaande applicaties via een Enterprise Service Bus (ESB). Beide instellingen zetten zich regionaal in voor mensen die vanwege hun ouderdom of door andere oorzaken de regie hebben verloren en afhankelijk zijn van intensieve zorg.

Via een ESB laten zich data uit de diverse applicaties binnen de organisatie uitwisselen via een standaard protocol (HL7), maar ook de data van de diverse schakels binnen een zorgketen. Kenmerkend voor de geselecteerde ESB bij de twee Zonnehuisgroep instellingen is de snelheid waarmee koppelingen tussen deel applicaties zijn te realiseren en het gemak waarmee de koppelingen zijn te beheren.

Geslaagde proof of concept
De ’proof of concept’ die in Zwolle werd uitgevoerd, toonde dat de data van de registratie van medewerkers in het HRM systeem (Emplaza/Emis van Unit 4) probleemloos is uit te wisselen met het Elektronisch Cliënten Dossier (QiC van Cormel IT). Inmiddels is ook een datakoppeling tot stand gebracht tussen het salarisdeel van de HRM applicatie en de toepassing voor het inroosteren van medewerkers, terwijl ook het Excel bestand met kostenplaats informatie door de ESB kan worden ingelezen. In totaal gaat het bij de organisatie in Zwolle om zes en in Groningen om tien interne koppelingen. Daar komen in een later stadium de koppelingen bij met de systemen in gebruik bij de ketenpartners, zoals ziekenhuizen, apotheken, huisartsen en revalidatiecentra.

De selectie van de ESB (Ensemble van InterSystems) vond plaats aan de hand van een vergelijkend warenonderzoek door de Zonnehuisgroep leden en een collega instelling. Het feit dat de technologie ook bij de ontwikkeling van het Landelijk Schakelpunt (LSP) is toegepast, woog zwaar mee.
Het ESB-platform gedraagt zich persistent: alles wordt opgeslagen in de database. Alle logboeken en alle processtappen laten zich hierdoor eenvoudig doorzoeken en zijn eventuele oorzaken van verstoringen in het berichtenverkeer snel te lokaliseren. Verder biedt het platform naast routering- en transformatiefuncties ook de mogelijkheid van business proces modellering. Het functionele ontwerp van de koppelingen is intern vervaardigd.
De realisatie in Ensemble is uitgevoerd door PK Automatisering, specialist in de analyse van datastromen en integratie van softwaresystemen met vestigingen in Assen en Eindhoven. Deze partner van InterSystems past qua kennis en cultuur goed bij de twee Zonnehuisgroep-organisaties.

Van push naar on demand strategie
Met diverse instanties was de data uitwisseling al langer mogelijk via de berichtenstromen vanuit een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) of behandeldossier van en naar ziekenhuizen en apothekers op basis van Edifactberichten via het landelijke Zorgmail van E.Novation. In deze ’push’ opzet verstuurt een zorgpartij een kopie van de data naar een ontvanger.
Het Zorgbus concept streeft echter naar het voorkomen van onnodig berichtenverkeer en vraagt dus om een on-demand strategie, zoals geboden door Ensemble ESB met voordelen als:
- inzage in de actualiteit van de gegevens;
- achteraf herleiden van hoe informatie tot stand is gekomen;
- real time traceren van berichtenverkeer en data;
- auditfaciliteiten voor accountants (procesdocumentatie en controleren data beveiliging);
- elimineren van complexiteit systeembeheer door:
   - automatische orkestratie berichtenverkeerl
   - automatisch aanmaak van e-mails bij mutaties;
- voorkomen van dubbel werk (eenmalige invoer bij de bron en geen handmatige controles achteraf);
- verbetering van kwaliteit van data en processen;
- tijdsbesparing van tien minuten per mutatie bij het applicatiebeheer.
 

Partners