07-01-2016

Digitale Kadastrale Kaart is beschikbaar als open data

Deel dit bericht

Per 1 januari 2016 stelt aanbieder Kadaster de Digitale kadastrale kaart van heel Nederland als open data beschikbaar. Door data als open data beschikbaar te stellen, wil de overheid innovatie, waardecreatie en gebruik van geo-informatie stimuleren.

De Nederlandse overheid heeft bepaald dat iedereen openbare overheidsgegevens mag gebruiken en verspreiden. Deze gegevens noemen we open data. Ondernemers gebruiken open data bijvoorbeeld om nieuwe producten te ontwikkelen. Om dit te stimuleren stellen overheden en overheidsorganisaties zoveel mogelijk informatie beschikbaar. Ze zorgen er ook voor dat iedereen die informatie eenvoudig kan gebruiken en doorontwikkelen.

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de rechten die daar bij horen, zoals eigendom en hypotheek. Dat geldt ook voor schepen, luchtvaartuigen en (ondergrondse) netwerken.

De website Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) biedt een ruime keus aan digitale geo-informatie van de overheid. Die informatie kan men opvragen als dataservices en -bestanden. Dit garandeert actuele, betrouwbare en altijd beschikbare geo-informatie. Bijna elke PDOK service is open en voor iedereen - ook bedrijven en particulieren - kosteloos te gebruiken. De overheid wil hiermee innovatie en gebruik van geo-informatie stimuleren.

Provider Kadaster ontwikkelt nieuwe functionaliteiten in PDOK voor de Digitale kadastrale kaart, bijvoorbeeld een kaartselectiefunctionaliteit. Deze functionaliteiten zijn nog niet gereed en komen later in 2016 beschikbaar.

Meer informatie:
http://www.kadaster.nl/web/themas/open-data.htm
http://www.kadaster.nl/web/Themas/Open-data/Open-data-Kadaster-op-een-rij.htm
https://www.pdok.nl/nl/producten/pdok-services/overzicht-urls/k

Company:

Kadaster

Partners