21-12-2015

DDMA publiceert handleiding voor informeren van consumenten bij datalek

Deel dit bericht

Per 1 januari 2016 treedt de meldplicht datalekken in werking. Vanaf dat moment moeten Nederlandse bedrijven een datalek melden bij de Autoriteit persoonsgegevens (nu nog bekend als College Bescherming Persoonsgegevens) en zijn ze verplicht de betrokken consumenten de hoogte te stellen. Voor deze cruciale informatievoorziening aan consumenten heeft DDMA, brancheorganisatie voor data-driven marketing, een handleiding opgesteld.

De meldplicht geldt voor datalekken die mogelijk leiden tot privacyschending van personen in het gelekte databestand van de organisatie. Een voorbeeld daarvan is een hack waarbij priv├ędata buit zijn gemaakt. Diana Janssen, directeur van DDMA: "DDMA is voorstander van correct gebruik van data voor marketing. Beveiliging en openheid zijn daarbij enorm belangrijk, zeker als het om privacygevoelige gegevens van consumenten gaat. Bij een lek, ook al is daarbij vaak geen sprake van nalatigheid of opzet van het bedrijf, is het dan ook zaak de betrokkenen zo snel en zo volledig mogelijk te informeren."

De meldplicht datalekken gaat op 1 januari al in, dus bedrijven moeten zich tijdig voorbereiden op de nieuwe regelgeving. Uit een peiling van DDMA blijkt dat bijna driekwart van de marketeers wel bekend is met de meldplicht, maar slechts de helft heeft voorbereidingsmaatregelen getroffen. Begin december publiceerde Autoriteit persoonsgegevens daarom de Beleidsregels meldplicht datalekken, waarin wordt uitgelegd wanneer en hoe organisaties een lek moeten melden bij de toezichthouder. Als aanvulling daarop lanceert DDMA nu een handleiding voor het informeren van betrokken consumenten.

Diana Janssen: "Organisaties moeten zich voorbereiden op een datalek. De meldplicht is niet alleen een zaak voor de IT- en de juridische afdeling, de informatievoorziening is minstens zo belangrijk. Consumenten hebben het recht om te weten waar ze aan toe zijn, maar ook voor bedrijven zelf is een goede informatievoorziening naar hun consumenten cruciaal. Communicatie kan het consumentenvertrouwen en de reputatie namelijk maken of breken."

Klik hier om de handleiding te downloaden.

Company:

DDMA

Partners