17-11-2015

Master Data Management van Human Inference privacy compliant met nieuwe release DataHub 8.0

Deel dit bericht

Human Inference komt met de 8.0 release van haar Master Data Management oplossing DataHub, die gericht is op de Europese enterprise markt. DataHub is de eerste MDM-oplossing die organisaties in staat stelt om volledig privacy compliant te zijn.

Met de ophanden zijnde aanscherping van de EU General Data Protection Regulation en de British Data Protection Act in 2016, is privacy compliancy het belangrijkste onderdeel van de DataHub 8.0 release. DataHub 8.0 gebruikt een combinatie van bestaande en nieuwe features die er gezamenlijk voor zorgen dat organisaties op de toekomst zijn voorbereid.

General Data Protection Regulation 2016
Met het oog op de grote veranderingen in het informatielandschap in de laatste 20 jaar was het duidelijk dat de wet- en regelgeving op dit gebied moest worden aangepast. Het doel van deze nieuwe Data Protection Regulations is om de burger de controle over de persoonsdata terug te geven, en om het geheel van wetten en regels voor de zakenwereld eenvoudiger te maken. Het spreekt voor zich dat dit ook van invloed zal zijn op de manier waarop organisaties hun data managen. DataHub 8.0 helpt organisaties om volop te profiteren van de digitale economie en tegelijkertijd aan alle privacy wet- en regelgeving te voldoen.

DataHub 8.0: privacy als onderdeel van het bedrijfsproces
De nieuwe privacywet schrijft voor dat een organisatie op verzoek van de betrokkene te allen tijde volledig inzicht moet kunnen verschaffen in de over de betrokkene opgeslagen data. DataHub 8.0 stelt organisaties in staat om dat te doen, op basis van het Golden Record dat de MDM-oplossing voor elke klant creëert. Het Golden Record geeft een overzicht van alle opgeslagen data en het daarbij horende bronsysteem. Met het Golden Record is het eenvoudig om persoonsdata te identificeren, verrijken, aan te passen of te verwijderen uit verschillende bronsystemen. De nieuwe Data Protection Regulations, die waarschijnlijk vanaf begin 2016 van kracht zullen zijn, zullen in eerste instantie gezien worden als een richtlijn; organisaties krijgen twee jaar de tijd om hun data management aan te passen. Vanaf 2018 echter kunnen er hoge boetes worden opgelegd (tot wel 5% van een jaaromzet) als de regels worden overtreden.

Focus op Europese markt
Human Inference onderscheidt zich van andere MDM-leveranciers door een duidelijke focus op de Europese en Engelse markt; de privacywetgeving in de VS wijkt zodanig af dat elke oplossing die probeert om beide markten tegelijk te bedienen gegarandeerd steken zal laten vallen. Benoit Berson, Managing Director bij Human Inference: “Als Europese speler met voornamelijk Europese klanten kennen wij de markt van binnenuit. Wij kunnen zorgen ervoor dat onze klanten aan de Europese privacywetgeving blijven voldoen, maar we besteden ook aandacht aan de specifieke wensen van de klant. Uit ervaring weten we bijvoorbeeld dat de privacyregels voor de National Health Service in Engeland bijzonder strikt worden gehanteerd vanwege de gevoelige aard van de data waar in deze industrie mee wordt gewerkt. Steeds meer organisaties in de Engelse gezondheidszorg krijgen dan ook te maken met rechtszaken, omdat zij niet kunnen bewijzen dat ze zich niet schuldig hebben gemaakt aan het delen van medische data met verzekeraars. U kunt zich voorstellen wat een uitkomst het zou zijn als deze organisaties zouden beschikken over een Golden Record met een Action Log van alle inzagegegevens.”

François Ruiter, Product Manager bij Human Inference: “Onze missie is eigenlijk heel simpel: - wij zijn van mening dat elke organisatie zou moeten profiteren van hun data, ook in 2016. DataHub 8.0 maakt dat mogelijk. Het enige dat je moet weten is: wat weet ik over mijn klanten? Het Golden Record is het antwoord op die vraag.”

Partners