06-05-2009

Economische crisis verandert risicomanagement financiële sector

Deel dit bericht

Managers in de financiële sector voorspellen een verstrekkende en uitvoerige hervorming van risicomanagement bij financiële instellingen.

Dit blijkt uit een wereldwijd uitgevoerde enquête van de Economist Intelligence Unit in opdracht van SAS, aanbieder op het gebied van Business Analytics software en diensten en gespecialiseerd in risico- en performance management. Verder gelooft tweederde van de managers in de financiële sector niet dat bestaande principes van risicomanagement in de financiële dienstverlening overeind blijven. Ook achten zij beleidsmakers niet in staat een effectieve reactie te formuleren op de huidige economische crisis. Meer dan de helft van de deelnemers aan het onderzoek zegt het beleid voor risicomanagement grondig te hebben herzien of daarvoor plannen te hebben. Als belangrijke aandachtspunten hierbij noemen zij datakwaliteit en -beschikbaarheid, een betere risicobeheersing, een bedrijfsbrede benadering van risico management en een betere integratie hiervan in de verschillende bedrijfsonderdelen. Hoewel de crisis het vertrouwen in risicomanagement heeft verslechterd, onderstrepen de onderzoeksresultaten de behoefte van financiële instellingen om performance management nauwer te verweven met risicobeheersing. Niet alleen leningen, maar alle afdelingen van de instelling hebben een beter overzicht nodig van de aanwezige risico's en het gedrag dat hierop van invloed is. In de gehele bedrijfsketen moet iedereen zeker weten dat de gevoerde strategie een positieve invloed heeft op de resultaten en dat de activiteiten niet ongepland bijdragen aan risico's of het verbergen daarvan. Minder dan een derde van de respondenten vindt dat toezichthouders goed hebben gehandeld met betrekking tot de crisis en een ruime meerderheid is het erover eens dat transparantie een belangrijk onderdeel moet zijn van de voorgenomen hervormingen. Daarbij noemen zij als de grootste verbeterpunten voor de financiële sector: meer openbaarheid van relevante informatie die niet terug te vinden is op de balans, sterkere regulering van credit rating bureaus en een centrale afhandeling van incourante derivaten. “Deze onderzoeksresultaten bevestigen de noodzaak voor meer transparantie in de financiële sector. Het is daarom essentieel om dit als uitgangspunt te nemen in de hervormingen van risico- en performance management", zegt Allan Russell, Head of SAS Global Risk Practice. “De oplossing ligt in een risico-infrastructuur die een holistisch beeld geeft van alle risico's binnen organisaties geïntegreerd met de dagelijkse activiteiten en bedrijfsstrategie."Belangrijke issues die de verbetering van risicomanagement in de weg staan zijn volgens de respondenten: slechte datakwaliteit, gebrek aan kennis en het ontbreken van een goede, integrale risicocultuur. Zoals onderzoeken in het verleden al lieten zien, blijft data governance een fundamenteel issue voor initiatieven op het gebied van risicomanagement. Slechts veertig procent van de respondenten zegt dat het belang van risicomanagement bedrijfsbreed wordt begrepen. Dit betekent dat er meer geïnvesteerd moet worden in het creëren van een sterke, integrale cultuur voor risicomanagement.Het onderzoek is gepresenteerd tijdens de SAS Premier Business Leadership Series in Londen. Tijdens deze conferentie wisselen honderden deelnemers ideeën en kennis uit over bedrijfskritische onderwerpen. Bron: SASMeer informatie:SAS.Onderzoek.The Premier Business Leadership Series 2009.

Company:

SAS

Partners