19-05-2010

CACHÉ-database de ruimte in

Deel dit bericht

ESA brengt in Gaia-missie Melkweg nader in kaart met behulp van InterSystems.

De Europese Ruimtevaart¬organisatie ESA heeft de object-database CACHÉ van InterSystems gekozen voor de ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek in het Gaia-project. De Gaia-missie heeft ten doel de Melkweg met tot dusver ongekende nauwkeurigheid in kaart te brengen.De Gaia-satelliet zal midden 2012 gelanceerd worden om een telling uit te voeren van de miljarden sterren in ons Melkwegstelsel. Gaia zal alle hemellichamen tot de kleinste magnitude waarnemen. Elk object zal gemiddeld 70 keer geobserveerd worden gedurende een periode van vijf jaar. Elke waarneming zal data vergaren over positie, afstand, beweging en helderheidsvariaties. Naar verwachting zal Gaia honderdduizenden nieuwe hemellichamen ontdekken. Zoals planeten buiten ons zonnestelsel en 'mislukte sterren' (ook wel 'bruine dwergen' genoemd). Binnen ons zonnestelsel zal Gaia in staat moeten zijn honderdduizenden asteroïden te ontdekken.Door de enorme omvang van de data die bij het project vergaard en door de ESA geanalyseerd zullen worden, moet de database aan hoge eisen voor wat betreft snelheid en schaalbaarheid voldoen. Eisen die de specificaties van normale databases ver te boven gaan. Deze eisen hebben het Europees Centrum voor Ruimte-onderzoek en Astronomie van de ESA, gevestigd in Madrid, ertoe gebracht CACHÉ te kiezen voor het helpen verwerken van de onderzoeksdata, die de Gaia-satelliet zal doorgeven.William O’Mullane, leider van de wetenschappelijke operaties van het Gaia-project, wijst erop dat niet te lichtvaardig gedacht moet worden over de vereiste prestaties en uitbreidingsmogelijkheden van de noodzakelijke database. “Wij dienen tienduizenden Java-objecten per seconde in de database te kunnen opslaan, die tegelijkertijd ook talrijke SQL-query’s kan verwerken. CACHÉ is hiertoe in staat.” De ESA telt 18 deelnemende landen. Door materiële en intellectuele bijdragen van deze landen is de ESA in de gelegenheid meer en grotere activiteiten te ontplooien dan waartoe de afzonderlijke landen in staat zouden zijn.Het doel van de ESA is het Europese ruimte-onderzoek verder te ontwikkelen en uit te voeren en er zorg voor te dragen dat de investeringen in activiteiten blijvend ten goede komen aan de Europese burgers.Bron: InterSystems.

Company:

InterSystems

Partners