10-09-2015

Professionals pakken leiderschapsuitdagingen met big data aan

Deel dit bericht

In een nieuw opleidingsprogramma van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) en Erasmus School of Economics (ESE) leren professionals op het gebied van technische en methodologische datawetenschap en bedrijfsanalyse hoe leiderschapsuitdagingen met big data aangepakt kunnen worden. Deelnemers leren datatechnieken die ze direct kunnen toepassen om zakelijke doelstellingen te realiseren.

Big data beïnvloedt de relatie met klanten, herdefinieert de manier waarop organisaties nieuwe producten en diensten ontwikkelen, verandert de manier waarop bedrijfsactiviteiten worden georganiseerd en beheerd, verbetert netwerken van vraag en aanbod en vormt de basis voor nieuwe bedrijfsmodellen. Met behulp van big data kunnen detailhandelaren voorspellen welke producten goed gaan verkopen, kunnen telecomaanbieders voorspellen of en wanneer klanten naar een andere aanbieder overstappen en kunnen bedrijven die autoverzekeringen aanbieden te weten komen hoe goed hun klanten in werkelijkheid rijden.

“Als energienetbeheerder hebben we steeds vaker mensen nodig die big data kunnen gebruiken om onze netwerken efficiënter en slimmer te maken en nieuwe bedrijfsmodellen voor het slimme energienet te ontwikkelen,” aldus Pieter den Hamer, hoofd big data, business intelligence en bedrijfsanalyse bij netwerkbeheerder Alliander. “Dit programma helpt ons om de vereiste transformatie te maken,” merkt hij op.

Datagestuurde transformatie

“Direct nadat een bedrijf besloten heeft om digitaal te gaan komt de organisatie in een datagestuurde transformatie terecht,” aldus Ruud Brink, expert op het gebied van digitale transformatie bij PA Consulting, een bedrijf dat zich specialiseert in management consulting, technologie en innovatie. “Dit programma leert de deelnemers de benodigde vaardigheden op het gebied van data en leidt hen op tot leiders die in de deelnemende organisaties een pioniersrol zullen vervullen,” merkt Brink op.

Tijdens het Engelstalige programma Leadership Challenges with Big Data krijgen de deelnemers verspreid over drie maanden acht dagen les van academici en senior managers van topniveau. In het nieuwe opleidingsprogramma ligt de nadruk sterk op actiegebaseerd leren en samenwerken aan beste bedrijfspraktijken. De deelnemende bedrijfsteams werken met concrete bedrijfsvraagstukken en datasets en worden uitgedaagd om de concepten en technieken die ze tijdens het programma hebben geleerd in hun eigen organisaties toe te passen. In een evaluatiesessie aan het einde van het programma brengen ze verslag uit van de eerste resultaten.

Bedrijfsvoering opnieuw uitvinden

“Het exploiteren van big data vereist een fundamenteel andere blik op zakendoen,” aldus Eric van Heck, professor informatiemanagement en markten aan RSM. Hij voegt hieraan toe dat organisaties big data steeds vaker gebruiken om hun bedrijf opnieuw uit te vinden. “Big data leidt tot een verstoring van bedrijfstakken en organisaties en kan de manier waarop we zaken doen ingrijpend veranderen. Nieuwe technologieën voor het verzamelen van data, analyse en voorspelling bieden enorme mogelijkheden, maar brengen ook ethische, juridische, technische en bedrijfsrisico's met zich mee,” merkt professor Van Heck op. “Tijdens de cursus gaan we op deze kwesties in.”

Technische en zakelijke vaardigheden

“Datawetenschappers zijn dun gezaaid,” aldus Jan Brooijmans, senior marktanalist bij human resource consultingbedrijf Randstad. “Op de Nederlandse markt is de vraag naar en het aanbod van datawetenschappers niet in evenwicht,” merkt hij op en voegt hieraan toe dat de vraag ongeveer twee keer zo hoog is als het aanbod.

“Het gaat zoveel verder dan alleen maar de data in huis hebben,” aldus Dennis Fok, professor toegepaste econometrie aan Erasmus School of Economics. “Om concrete zakelijke waarde uit data te kunnen halen moeten bedrijven ook over creativiteit, statistische vaardigheden en zakelijke kennis beschikken.”

Toepassen van big data-technologieën

Tijdens dit acht dagen durende programma leren business professionals praktische inzichten waarmee ze hun organisatie in nauwe samenwerking met hun senior managers in een datagestuurd bedrijf kunnen veranderen.

Tijdens dit programma

  • ontdekken de deelnemers wetenschappelijk onderbouwde, nieuwe manieren om big data-technologieën en -methoden toe te passen en innovatieve en doeltreffende bedrijfstoepassingen te ontwerpen en te implementeren;
  • verbreden de deelnemers hun zakelijke vaardigheden uit door middel van zakelijk denken, het creëren van cases en door problemen vanuit een zakelijk oogpunt te beschouwen;
  • verbeteren de deelnemers hun technische vaardigheden door nieuwe kennis en inzichten te verwerven over methodes en technieken op het gebied van datawetenschap;
  • krijgen de deelnemers toegang tot een bedrijfstak-overkoepelend leerplatform waar ze hun kennis kunnen delen en van de ervaringen in andere relevante bedrijfstakken kunnen leren;
  • breiden de deelnemers hun kennis op het gebied van privacy en veiligheid uit, zodat ze degelijke, datagestuurde bedrijfstoepassingen kunnen ontwikkelen.

Leadership Challenges with Big Data

Het programma Leadership Challenges with Big Data gaat op donderdag 5 november 2015 van start. Het is ontwikkeld door het Erasmus Centre for Data Science and Business Analytics, dat organisaties ondersteunt bij hun transformatie naar digitale bedrijven door middel van actiegebaseerd leren en onderzoeken, betrokkenheid op directieniveau en samenwerking met toonaangevende zakelijke partners. Het programma is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Sanoma, PA Consulting en Deutsche Telekom en naar verwachting zullen er teams en cases uit verschillende bedrijfstakken zoals financiële dienstverlening, energie en media deelnemen. Naast de bijdrage van RSM en ESE bevat het programma ook bijdragen van gastsprekers van de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Leiden en sprekers van enkele internationale bedrijven die beste praktijken op het gebied van big data zullen presenteren. Het programma is onderdeel van de onlangs gelanceerde Big Data Alliance, een interdisciplinair platform waarin de academische wereld, R&D-instituten en bedrijfstakken hun krachten hebben gebundeld om het vakgebied van datawetenschap in Nederland vooruit te helpen.

Partners