03-04-2015 Door: Sjoerd Janssen

BI: Expert inzichten vanuit verschillende perspectieven

Deel dit bericht

Niemand minder dan Rick van der Lans, Claudia Imhoff, Barry Devlin en Wayne Eckerson stonden op 25 en 26 maart in Amsterdam garant voor een succesvolle 2de editie van het Data Warehousing en Business Intelligence Summit.

Dat business intelligence en analytics steeds belangrijker zijn voor het succes van een organisatie wordt door elk van deze thoughtleaders met sprekende voorbeelden benadrukt. Voorbeelden vanuit Netflix, Facebook en Uber spreken tot de verbeelding, maar ook voorbeelden van meer traditionele organisaties worden aangehaald.

Tijdens de verschillende sessies komen echter ook de grote uitdagingen die organisaties nog steeds hebben in het inrichten, organiseren en toepassen van business intelligence en analytics naar voren. Wat deze summit erg waardevol maakt is dat ieder van de sprekers vanuit behoorlijk verschillende perspectieven inzichten biedt in hoe organisaties deze uitdagingen kunnen tackelen. Wat is er nodig om succesvol te zijn?

Het technologie perspectief: the logical data warehouse

De klassieke datawarehouse architectuur, bestaande uit een fysieke staging area, een fysiek datawarehouse en fysieke datamarts en waarbij met behulp van ETL de data wordt getransformeerd en overgezet van de ene naar de andere laag, is een architectuur die in veel gevallen te traag is, zo stelt Rick van der Lans. Dat komt enerzijds door de alsmaar toenemende hoeveelheid data, en anderzijds door de toenemende behoefte aan business intelligence ter ondersteuning van beslissingen gebaseerd op complete, real time gegevens. Deze “operational business intelligence” behoefte komt voornamelijk van “nieuwe” business intelligence gebruikers, bestaande uit mensen op de werkvloer, externe relaties en klanten van de organisatie.

Maar niet alleen het proces om de data fysiek van bron naar gebruiker te krijgen is te traag, ook het proces om een wijziging door te voeren in deze hele keten is te traag. Daarbij helpt het niet dat er ook al veel tijd verloren gaat in het vertalen van de gebruikerswensen naar datawarehouse en business intelligence oplossingen. Deze traagheid is een van de redenen voorde enorme opkomst van self service tools. En deze zijn er inmiddels in allerlei smaken. Self service reporting, self service analytics maar zelfs ook self service ETL tools zijn in opkomst.

Toch blijft er ook behoefte aan gecontroleerde, geverifieerde en betrouwbare rapportages en moeten we in dat opzicht dus niet het kind met het badwater weggooien. Dat beamen alle sprekers op het congres. Het is nodig dat de verschillende behoeften worden ondersteund. En het gaat dan niet alleen om self service versus IT gecontroleerde business intelligence, maar ook om monitoring en reporting versus exploratie en voorspellen en om small versus Big Data. Het is daarom tijd voor “the logical data warehouse” waar niet alle tussenresultaten fysiek worden opgeslagen en waarbij de data wel op een eenduidige manier voor alle verschillende toepassingen beschikbaar wordt gemaakt. De huidige data virtualisatie technologie, zo beaamt Rick, is volwassen genoeg om dit “logical data warehouse” te realiseren.

Het informatie perspectief: Verdrinken in een data lake

Dat het in de huidige informatiemaatschappij noodzakelijk is om over een snelle en wendbare informatievoorziening te beschikken is iets wat Barry Devlin ook onderkent. Maar dat betekent volgens hem zeker niet dat het enorm gehypte concept van een data lake, waarin alle data in zijn originele vorm wordt opgeslagen, de oplossing is. Met veel humor maar met een serieuze ondertoon spreekt hij spottend van een “data swamp”waarin je gedoemd bent te verdrinken. Want door de afwezigheid van context informatie en beheer ontbreekt het in een data lake aan betekenis, structuur en consistentie, en daar heb je als organisatie uiteraard ook behoefte aan.

Het is ook weer niet zo dat organisaties alleen behoefte hebben aan gestructureerde, gemodelleerde en gecontroleerde data. Big Data, vaak zonder volledige context en bestaande uit vaak ongecontroleerde en deels ongestructureerde data kan bruikbaar zijn om voorspellingen over de toekomst te kunnen doen of optimalisatie mogelijkheden te onderzoeken. Maar daarvoor moet je deze data wel modelleren en interpreteren zodat er context ontstaat.

Leidt het beschikken over deze grote hoeveelheden data er dan toe dat we langzamerhand in het tijdperk van data gedreven beslissingen aanbelanden? Nee, zegt Barry, mensen maken uiteindelijk de beslissingen. En beslissingen nemen is een proces waarbij informatie slechts de fundering vormt en waarbij we vanuit neurobiologie en ervaringen weten dat heel andere zaken als intuïtie, gemoedstoestand en zelfs fysieke lichaamstoestand een rol spelen.

Claudia Imhoff geeft aan hoe we door de inzet van collaborative business intelligence het beslissingsproces en, meer in het algemeen, het samenwerken binnen een business intelligence omgeving wel beter kunnen ondersteunen. Steeds meer business intelligence tools bieden namelijk mogelijkheden om specifieke analyses van commentaar te voorzien, om analyse resultaten te delen en te bediscussiëren en het hele beslissingstraject inzichtelijk te maken. Maar ook collaboration platforms als SAP Jam, Microsoft SharePoint en IBM Lotus Connections kunnen worden ingezet om samenwerking en het beslissingsproces te ondersteunen. “Let’s make better decisions” is de oproep die Claudia meegeeft, maar plaatst daarbij wel meteen de kanttekening dat de organisatiecultuur hierin een belangrijke rol speelt, en het dan ook top-down moet worden ondersteund.

 

Het strategisch perspectief: Impact boven inzicht

Maar hoe zorgen we er nu voor dat organisaties business intelligence en analytics omarmen en de gegevens waarover zij beschikken meer als een strategische asset gaan beschouwen?

Claudia behandelt in haar presentatie een hele waslijst met valkuilen waar IT en business in kunnen trappen. Aan de business kant behandelt ze valkuilen als het niet opleiden van alle gebruikers in de toegevoegde waarde die analytics voor de organisatie heeft, het niet goed definiëren van de requirements die de business heeft en het negeren van datakwaliteitsproblemen. Aan de IT kant gaat ze in op valkuilen als het al kiezen van een specifieke technologie voordat het probleem goed duidelijk is en het creëren van gecompliceerde, onbegrijpelijke analytics, dashboards en rapporten.

Volgens Claudia is het vooral zaak om te focussen op het creëren van een analytische cultuur waarin je iedereen betrekt en je de drempel voor het consumeren van analytics zoveel mogelijk verlaagt. Daarbij heeft ze de nodige kritiek op de business intelligence en analytics leveranciers, die teveel gericht lijken te zijn op de bruikbaarheid van de technologie, en te weinig op de consumeerbaarheid van de analytics. Het blijft dan ook de kunst om deze analytics te presenteren in een vorm die de CEO en het management eenvoudig kunnen begrijpen. Daarbij geeft ze overigens wel enkele voorbeelden van hoe dat zou kunnen met behulp van storyboarding functionaliteit die vanuit een business intelligence tool wordt ondersteund. Want zoals Barry Devlin in zijn presentatie ook aangeeft: Bij het nemen van beslissingen gaat het om de verhalen die we onszelf vertellen.

Ter afsluiting van het summit verteld Wayne Eckerson over de inzichten die hij heeft verkregen op basis van zijn gespreken met analytical leaders. Visionairs die met veel succes gezorgd hebben voor het incorporeren en omarmen van analytics in organisaties als Netflix, USXpress en Zynga, een grote Amerikaanse producent van video games. De belangrijkste punten die daaruit naar voren kwamen zijn:

  • Zorg dat je snel toegevoegde waarde levert. Zorg op welke manier dan ook voor quick wins, en ga daarna waar nodig herstructureren. Je kunt de mooiste architectuur en de beste processen hebben, maar als je niet snel toegevoegde waarde levert is alles voor niets, en raak je de business kwijt. En het zijn niet de inzichten die tellen, maar de impact die wordt bereikt.
  • Werk samen met de business. Je kunt niet met een analytics team in je eigen ivoren toren blijven zitten en verwachten dat dat effectief gaat zijn. Teamwork met de business is noodzakelijk om snel een zo groot mogelijke toegevoegde waarde te kunnen bereiken. Goede communicatie en samenwerking is de sleutel tot succes.
  • Manage veranderingen. Verandering is de enige constante, en het is zaak daar optimaal op ingericht te zijn. Je moet snel kunnen handelen. Of zoals Eric Colson van Netflix het prikkelend verwoordt: “Agile is too slow”. Door ervoor te zorgen ervoor te zorgen dat je mensen multidisciplinair zijn, en er zo min mogelijk tussenschakels zijn kun je nog meer snelheid realiseren.
  • Wees een IT en business persoon in een. Om succesvol te zijn, moet je over een mix van business en IT skills beschikken zodat je het gat tussen business en IT effectief kunt overbruggen. Alle analytical leaders in Wayne’s onderzoek beschikken over deze mix aan skills.

Inspirerende Summit

Van techniek tot strategie, en van informatie tot organisatie. Alle facetten komen tijdens het datawarehousing en business intelligence summit aanbod. De visionaire, maar bovenal ook praktisch toepasbare inzichten die de ervaren sprekers tijdens de summit bieden zijn waardevol voor een ieder die bij data warehousing, business intelligence en analytics betrokken is. Dat maakt deze tweede editie van het data warehousing en business intelligence summit tot een inspirerend event.

Sjoerd Janssen

Sjoerd Janssen is Data Governance Architect bij ASML en lid redactieadviesraad BI-Platform.

Alle blogs van deze auteur

Partners