15-11-2013

Maak een Master Data Management-project tot een succes

Deel dit bericht


Master Data Management (MDM), oftwel het beheren van data van hoge kwaliteit in een enkel bestand, is een concept dat nog niet door alle IT-afdelingen met open armen wordt ontvangen. Sommigen zien de toegevoegde waarde ervan in, anderen vragen zich af hoe de ROI kan worden aangetoond. Toch biedt MDM – mits op de juiste manier ingezet – strategisch voordeel voor organisaties.

De reden waarom MDM-projecten langzaam op gang komen is niet alleen de technologische complexiteit, maar ook het tekort aan kennis van het concept en te weinig ondersteuning vanuit het management. Voor de IT-afdeling is het dus belangrijk het management te overtuigen van de voordelen van MDM-projecten en de ROI die zij opleveren.

Voordat een MDM-project van start gaat, moeten organisaties het proces zorgvuldig plannen. Ze moeten een cultuur creëren waarbij het behoud van hoge datakwaliteit wordt gestimuleerd en er voldoende aandacht is om de bedrijfsprocessen in lijn brengen met de MDM-strategie om het lange termijn succes van het project te waarborgen.

Stappenplan voor een succesvolle implementatie
Het vaststellen van een strategie en stappenplan voor een MDM-project is een goede manier om te bepalen wat de omvang ervan is, wat de organisatie wil bereiken en welke aspecten prioriteit hebben. Voor een succesvolle implementatie van een MDM-strategie is het belangrijk dat organisaties de volgende stappen doorlopen:

Maak een tijdsplanning voordat het project van start gaat. Er moeten prioriteiten worden gesteld gebaseerd op urgentie, gemak van technologische implementatie en specifieke projecteisen. Dit is belangrijk voor het verdelen van budgetten en het vaststellen van de ROI. Wat heeft prioriteit voor de organisatie en welke mate van databeheer is hiervoor nodig?

Verdeel de behoeften van de organisatie in logische categorieën, zoals dataverzameling, -verspreiding, -beheer, authenticatie en controle. Dit helpt bij het in kaart brengen van wat de organisatie wil bereiken en welke MDM-architectuur en datakwaliteit hiervoor nodig is.

Maak een gedetailleerd plan van de activiteiten, resultaten en mijlpalen voor elke fase van het MDM-project. Het is ook raadzaam om rekening te houden met de wensen van de betrokkenen en het bestuur op de hoogte te houden van het verloop van het project.

Waarom moeten organisaties een MDM-strategie implementeren?
Wanneer organisaties met verschillende databases werken, is het lastig gegevens actueel te houden en verbanden tussen verschillende databestanden te leggen. Met een goed uitgevoerd MDM-project gebruikt de gehele organisatie één dataset. Dit helpt het bedrijf om flexibeler en efficiënter te werken, waardoor de performance verbetert en kosten worden bespaard.

Daarnaast vergroot MDM de bruikbaarheid van data, biedt het ondersteuning voor de naleving van regelgeving, zoals FATCA en SEPA en vergroot het inzicht in klantdata. Dit laatste is erg bruikbaar om feedback te analyseren, betere service te leveren en klantloyaliteit te vergroten. Het kan ook concurrentievoordeel opleveren, omdat er meer inzicht ontstaat in de wensen van de klant, die daarmee beter bediend kan worden. Verder verbetert MDM dataconsistentie en kan data eenvoudiger worden gedeeld.

Kortom, een goede planning en het definiëren van een duidelijke strategie voor MDM-projecten helpt organisaties MDM succesvol te implementeren en een hogere ROI te bereiken. MDM is dan niet langer een IT-project, maar ook een nieuwe manier van werken.

Tony Smith, Continental Europe Head of Enterprise Application Services bij Cognizant


Tags:

Big Data

Partners