15-02-2013

ServiceNow, KPMG en Paphos bundelen krachten in de Nederlandse markt

Deel dit bericht


ServiceNow, KPMG en Paphos Group gaan gezamenlijk optrekken bij de uitrol van het ServiceNow-platform op de Nederlandse markt. Met het samenbrengen van ervaring op het gebied van IT Service Management, Consultancy en het ServiceNow-platform is een samenwerking gesmeed die klanten kan helpen bij zowel de transformatie, automatisering als de consolidatie van IT. De synergie tussen de partijen zorgt er bovendien voor dat snel tastbaar resultaat kan worden geleverd.

De kinderen van de schoenmaker
Een IT organisatie worstelt vaak met de standaardisering en automatisering van haar eigen werkprocessen. Traditionele oplossingen voor IT Service Management automatisering vergen periodiek een flinke investering aan hardware, licenties en (her)implementatie inspanningen. Het als Software-as-a-Service (SAAS) dienst ontwikkelde ServiceNow -platform stelt IT-organisaties in staat snel en op eenvoudige wijze hun IT-processen te standaardiseren en automatiseren. Bovendien behoort na implementatie de wildgroei van databronnen tot het verleden; ServiceNow zorgt voor data-uniformiteit en –integriteit. Ten slotte stelt het platform organisaties in staat om op maat gesneden diensten te ontwikkelen, ook op andere terreinen dan IT.

Transparantie
Het ServiceNow-platform stelt IT-organisaties in staat om te monitoren of de geboden dienstverlening voldoet aan de gemaakte service level afspraken en wat de gevolgen zijn van wijzigingen en incidenten op deze afspraken. Dit start al bij de ontwikkeling van IT diensten. Zelfs de implementatie van ServiceNow zelf kan via het platform op de voet worden gevolgd.

Met deze transparantie kan de IT-organisatie haar schaarse kennis, tijd en budgetten gerichter inzetten en kan ze vooraf de impact van incidenten, wijzigingen en projecten bepalen. Deze transparantie stelt de CIO in staat om een gezonde druk op de ketel te houden en overdruk tijdig te signaleren.

Regie
De samenwerking tussen ServiceNow, KPMG en Paphos Group biedt een goed antwoord op een van de grote uitdagingen van de CIO: regie voeren op de informatievoorziening. Complexiteit van het IT landschap, verzuiling van de IT organisatie en de noodzaak om te blijven vernieuwen kunnen leiden tot een vrijwel onbeheersbare situatie. Een succesvolle implementatie van een IT Service Management platform vraagt dan ook meer dan een technische benadering. De drie partijen zorgen samen voor voldoende aandacht voor de regie op de verandering, draagvlak in de organisatie en quality control op de technische werkzaamheden. Hiermee vormt de samenwerking als een ‘One Stop Shop’ voor klanten die de potentie van het ServiceNow platform willen benutten. 

Krachtige alliantie
ServiceNow is een van de snelst groeiende ondernemingen van dit moment. Het ServiceNow platform biedt kansen om kostenreductie hand in hand te laten gaan met het verbeteren van kwaliteit en snelheid van ICT dienstverlening. “Met deze samenwerking komen strategische visie, concrete aanpak en moderne technologie op een bijzonder effectieve wijze bij elkaar – het daadwerkelijk realiseren van toegevoegde waarde door de IT Operatie is nog nooit zo haalbaar gebleken”, aldus Richard Poolman (foto), Regional Director Benelux ServiceNow.

KPMG is een wereldwijde dienstverlener op het vlak van audit en adviesdiensten en helpt haar klanten de potentie van nieuwe technologie te verzilveren. “Met onze IT adviesdiensten, het platform van ServiceNow en de jarenlange ervaring met IT service management van Paphos Group is een krachtige alliantie gesmeed waarmee we klanten nog beter kunnen helpen om een gezonde balans te vinden tussen investeren en presteren”, aldus Dione de Jong, hoofd van de IT Management Consultants van KPMG.

Erik Koridon, directeur van de Paphos Group: “Deze samenwerking past uitstekend binnen onze filosofie: ERP4IT inzetten om regie te voeren op het IT-voortbrengingsproces. Wij gaan voor maximale performance gedurende de hele IT-lifecycle. ServiceNow biedt de juiste tools, ontsluit ze op een moderne manier – via de cloud - en creëert randvoorwaarden om die performance te realiseren. Ten slotte is deze alliantie eens te meer een bewijs van de uitstekende wisselwerking tussen Paphos en KPMG.”
 
   

Partners