02-07-2024

SAP: Kloof tussen Business en IT belemmert ERP-transformatie

Deel dit bericht

Bedrijven zijn vaak te voorzichtig als het gaat om het migreren van hun belangrijkste bedrijfsprocessen naar de publieke cloud. Dat is een van de opvallende conclusies van een onderzoek van Markteffect in opdracht van SAP Nederland. Door die voorzichtigheid kunnen bedrijven achterop raken als het gaat om de adoptie van momenteel enorm relevante technologieën zoals generatieve AI.

De belangrijkste oorzaak van de tragere cloudtransitie van kernprocessen is volgens de onderzoekers het gebrek aan de daarvoor benodigde digitale vaardigheden. 55 procent van de respondenten geeft dit als reden voor een vertraagde implementatie van cloud-ERP.

Langzame transitie hindert groei
Die trage transitie kan volgens SAP bedrijven hinderen in hun groei en zelfs hun toekomstbestendigheid in gevaar brengen. De transitie van kernprocessen naar de cloud is belangrijk voor onder andere AI-adoptie. Juist dat soort technologieën die een concurrentievoordeel opleveren, zijn namelijk vaak het snelst en het eenvoudigst via de cloud beschikbaar. Technologieleveranciers integreren bijvoorbeeld AI-technologie steeds vaker in hun cloudapplicaties. Daardoor krijgen gebruikers deze functionaliteit automatisch tot hun beschikking en zijn hiervoor geen extra implementatietrajecten nodig.

Onnodige cloudwatervrees
Een cloudtransitie vraagt wel om verandering, bijvoorbeeld in de manier waarop mensen hun werk doen. Daar staat niet iedereen altijd voor open. Meer dan de helft (57 procent) van de organisaties ervaart dit als een struikelblok bij het nemen van investeringsbeslissingen. Toch is die koudwatervrees, of in dit geval ‘cloudwatervrees’, grotendeels onterecht. Van de bedrijven die wel de stap nemen, geeft namelijk 78 procent aan dat de adoptie van nieuwe systemen soepel verloopt.

Invloed en besluitvorming
Dit zijn enkele andere opvallende conclusies uit het onderzoek:
Beslissingstrajecten duren relatief lang. Bij 38 procent van de ondervraagde organisaties duren investeringsbeslissingen langer dan twee jaar. Grote ondernemingen worstelen in het bijzonder met lange beslissingstrajecten, waarbij 15 procent zelfs meer dan drie jaar nodig heeft.
CEO’s en IT-managers nemen het voortouw. IT-managers (61 procent) en CEO’s (52 procent) spelen de hoofdrol in het nemen van deze strategische beslissingen, gevolgd door CFO's (33 procent).
Partners hebben veel invloed op de besluitvorming. In 75 procent van de gevallen speelt een externe adviseur een cruciale rol in de besluitvorming, bij 29 procent van de digitale transformatieprojecten heeft extern advies direct invloed op investeringsbeslissingen.
Business case en KPI’s ontbreken vaak. In54 procent van de organisaties ervaart men het ontbreken van een heldere businesscase als een belangrijk obstakel. Minder dan één op de vijf (17 procent) maakt gebruik van vooraf gedefinieerde KPI’s om het succes van een digitale transformatie te meten.

Kantelpunt
“Het is belangrijk dat we als Nederland blijven innoveren. Dat gaat het snelst en het gemakkelijkst als bedrijven ook hun kernprocessen in de cloud hebben ondergebracht. Daar kunnen ze namelijk het snelst profiteren van nieuwe technologieën zoals generatieve AI. Het vraagt echter wel van organisaties om te handelen. Wie nu kansen laat liggen, haalt straks de opgelopen achterstand nauwelijks nog in. Willen we als Nederlandse economie relevant blijven, dan moeten we als bedrijfsleven collectief de knop omzetten”, zegt Walter Sun, Head of AI bij SAP.

Company:

SAP

Partners