21-12-2022

Telindus behaalt NEN 7510 certificaat voor informatiebeveiliging in de zorg

Deel dit bericht

Telindus heeft onlangs het NEN 7510 certificaat behaald. Hieronder wordt verstaan het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid (BIV) van informatie ten behoeve van verantwoorde zorg voor patiënten. Naast het borgen van de BIV, zorgt Telindus ervoor dat de risico's met betrekking tot informatieveiligheid gemitigeerd worden.

Zorginstellingen kunnen zich hierdoor meer richten op het leveren van goede zorg, terwijl Telindus ondersteunt door het leveren van een veilige en hoogkwalitatieve dienstverlening. Met het behalen van de NEN 7510 certificering, toont Telindus aan dat informatie van zorginstellingen en de verwerking daarvan in goede handen is.

Zorginstellingen zijn verplicht te voldoen aan de NEN 7510. Telindus vindt het belangrijk haar klanten hierin te ondersteunen door als dienstverlener zelf ook aan de certificering te voldoen. Deze certificering laat zien dat Telindus informatie van zorginstellingen beschermt, door na een gedegen risicoanalyse maatregelen te nemen om de gevonden risico’s te mitigeren en tot een minimum te beperken. De NEN 7510 certificering wordt jaarlijks gecontroleerd door een externe auditor, waardoor de kwaliteit verzekerd is en blijft.

“Het behalen van de NEN 7510 certificering geeft aan onze klanten het belangrijke signaal af dat we het informatiebeveiligingsproces goed beheersen en dat daarmee de zorggegevens goed beveiligd zijn”, zegt Eric Begeer, Compliance Manager bij Telindus. “We hebben afgelopen maanden hard gewerkt om door heel Telindus heen awareness te creëren rondom de beveiliging van zorginformatie. Dit heeft erin geresulteerd dat er bij de audit geen enkele afwijking is geconstateerd. Daar zijn we erg trots op. Deze certificering biedt zorginstellingen de zekerheid dat er zorgvuldig wordt omgegaan met hun data. We zijn in staat om deze instellingen te helpen en te ondersteunen, zodat zij zelf meer tijd hebben om nog betere zorg te kunnen leveren. Iets wat erg belangrijk is in deze tijd van personeelstekorten. Daarnaast wordt het thema digitalisering ook steeds prominenter in het zorglandschap. Wij kunnen een deel van het werk dat hierbij komt kijken uit handen nemen.”

Partners