19-04-2022

Tableau: Gebrek aan datavaardigheden ondermijnt bedrijfsprestaties

Deel dit bericht

Tableau heeft een onderzoek laten uitvoeren door Forrester Consulting, waarin wordt onderzocht welke rol datavaardigheden spelen bij het stimuleren van bedrijfsresultaten. Uit het onderzoek, getiteld Building Data Literacy: The Key To Better Decisions, Greater Productivity, And Data-Driven Organizations, blijkt dat ondanks de toenemende vraag naar datavaardigheden, onvoldoende training en investeringen bedrijfsleiders met een vals gevoel van zekerheid achterlaten.

De respondenten zijn het erover eens dat gegevens en analyses van essentieel belang zijn om te kunnen gedijen in snel veranderende omstandigheden - beslissingen nemen, kansen zien en door veranderingen navigeren. Naarmate bedrijven zich meer en meer in een digitale omgeving begeven, wordt datageletterdheid steeds belangrijker. Data bieden een belangrijk concurrentievoordeel, zegt Mark Nelson, President & CEO van Tableau. “Zakelijk succes hangt af van de vraag of iedereen in een organisatie kan worden opgeleid en in staat kan worden gesteld om gegevens te gebruiken om betere beslissingen te nemen. Om de kracht van data te ontsluiten, moeten bedrijven investeren in hun meest essentiële resource - hun mensen - door mogelijkheden te bieden voor datatraining en -ontwikkeling buiten de traditionele datagerichte rollen”.

Tegenwoordig verwacht 82 procent van de ondervraagde besluitvormers dat werknemers op elke afdeling - waaronder product, IT, HR en operations - basiskennis hebben van data. En de verwachtingen worden alleen maar hoger. Tegen 2025 wordt verwacht dat bijna 70 procent van de werknemers data intensief zullen gebruiken in hun job, tegenover 40 procent in 2018.
Hoewel bedrijfsleiders en werknemers het erover eens zijn dat datavaardigheden in toenemende mate essentieel zijn om de enorme hoeveelheden gegevens die hun organisaties produceren te begrijpen en erop te reageren, vertaalt dat besef zich niet in investeringen in datavaardigheden.

In feite gelooft bijna driekwart van de besluitvormers dat werknemers hun eigen datavaardigheden moeten verbeteren door ad hoc, on-the-job kennis, meestal van collega's of trial-and-error. Slechts 39 procent van de organisaties maakt datatraining beschikbaar voor alle werknemers, waarbij de verantwoordelijkheid voor het trainen van mensen meestal bij afdelingshoofden of teamniveaus ligt.

Wereldwijde vaardigheidskloof is duidelijk
De kloof tussen de overtuigingen van besluitvormers en de realiteit waarmee werknemers te maken hebben, kan leiden tot hoge kosten voor bedrijven, maar biedt ook een ongekende kans. Naarmate bedrijven in hoog tempo overschakelen op modellen die eerst digitaal werken, zal de behoefte aan onderbouwde inzichten alleen maar toenemen. Datageletterdheid - het vermogen van mensen om gegevens te begrijpen en er in de juiste mate mee te werken - kan een springplank of struikelblok zijn bij het opbouwen van een datagedreven organisatie.

Zelfs kleine investeringen in training verbeteren bedrijfsprestaties
Forrester ontdekte dat bijscholingsinitiatieven, formeel en informeel, duidelijke voordelen opleveren voor zowel werknemers als bedrijven, waaronder betere prestaties, tevredenheid van klanten en werknemers en behoud van werknemers.
Over de hele linie hechten werkgevers veel waarde aan werknemers met datavaardigheden - zij zien hen als mensen die betere en snellere beslissingen nemen en tegelijkertijd productiever en innovatiever zijn. Werknemers zijn het daarmee eens: 83 procent is van mening dat ze betere en 82 procent snellere beslissingen nemen als ze gebruik maken van data. Bijna 80 procent van de ondervraagde werknemers zegt dat ze eerder bij een bedrijf zullen blijven dat hen voldoende traint in de datavaardigheden die ze nodig hebben.

Voor dit onderzoek heeft Forrester meer dan 2.000 leidinggevenden, besluitvormers en individuele medewerkers ondervraagd in tien landen, waaronder Australië, Brazilië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Japan, Mexico, Singapore, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De respondenten werken bij wereldwijde bedrijven met meer dan 500 werknemers.

Meer informatie over het onderzoek

Partners