05-05-2021

Nieuwe NEN-norm voor de Basisgegevensset Zorg in de maak

Deel dit bericht

Maandag 14 juni organiseert NEN in opdracht van het ministerie van VWS een informatiebijeenkomst over de nieuw te ontwikkelen norm voor de Basisgegevensset Zorg (BgZ) - uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg. De norm wordt ontwikkeld in het kader van het wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Na de bijeenkomst wordt de werkgroep NEN-norm BgZ opgericht.

Met de bijeenkomst wil NEN alle geïnteresseerden uit het zorgveld, ict-leveranciers en andere belanghebbenden informeren over de start van het normontwikkelingstraject voor de BgZ en over de nieuw op te richten werkgroep die aan de norm gaat werken. Naast sprekers van NEN komen ook vertegenwoordigers van het ministerie van VWS, Nictiz en een zorgprofessional aan het woord.

De nieuwe norm voor de BgZ is een van de normen die ontwikkeld wordt binnen het overkoepelende NEN-programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGIZ). De norm gaat over een specifieke gegevensuitwisseling, namelijk de uitwisseling van de BgZ tussen instellingen voor medisch specialistische zorg. Door hierover afspraken te maken wordt eenduidige vastlegging en meervoudig gebruik van patiëntgegevens gestimuleerd. Nictiz levert binnenkort de informatiestandaard op. Vervolgens kunnen in de norm eisen voor het uitwisselen van de BgZ tussen instellingen voor medisch specialistische zorg beschreven worden.

Aanmelden informatiebijeenkomst
Alle geïnteresseerden die mee willen denken over deze nieuw te ontwikkelen NEN-norm zijn van harte uitgenodigd. De informatiebijeenkomst vindt online plaats op maandag 14 juni 2021 van 14.00 tot 15.30 uur. U krijgt toelichting op de start, de achtergrond, het doel en de praktische zaken bij de inrichting van de werkgroep. Aanmelden kan via NEN Evenementen.

Partners