16-04-2021

Quantum Delta NL-programma krijgt 615 miljoen euro uit Nationaal Groeifonds

Deel dit bericht

Het Quantum Delta NL Programma krijgt 615 miljoen euro als een van de toegekende innovatievoorstellen vanuit het Nationaal Groeifonds om Nederland te positioneren als een internationaal toonaangevend centrum en knooppunt voor quantumtechnologie: de Quantum Delta NL. Daarmee is het een 100 procenttoegekend innovatievoorstel dat door staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, is ingediend in de eerste ronde. Het besluit van de adviescommissie onder voorzitterschap van Jeroen Dijsselbloem over de eerste ronde van het Nationaal Groeifonds is vandaag door de ministerraad overgenomen. De ambitie is om in zeven jaar een leidend Europees kenniscluster te ontwikkelen, met een bijdrage aan het bruto binnenlands product (bbp) van 5 tot 7 miljard euro en 30.000 hoogwaardige Nederlandse banen op de lange termijn.

Quantumtechnologie is een sleuteltechnologie die radicaal nieuwe producten en diensten mogelijk maakt. Quantumcomputers, quantumsimulators, quantumnetwerken en quantumsensoren kunnen straks dingen die ‘klassieke’ apparaten niet kunnen, zoals het doorrekenen van moleculen en materialen en het zorgen voor een internet dat niet gehacked kan worden. We staan daarmee aan het begin van een technologierevolutie die verwacht wordt een grote bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld energie, voedsel en zorg. Ook de marktverwachtingen zijn hooggespannen. Marktonderzoekers voorspellen dat de markt voor quantumtechnologie de komende twintig jaar uitgroeit tot ruim 65 miljard dollar, en in 2050 wereldwijd zo’n 300 miljard dollar zal bedragen. Dit is ook de reden dat er wereldwijd door overheden en bedrijven fors wordt geïnvesteerd in quantumonderzoek en -innovatie.

Voorloper
Nederland doet momenteel mee in de wetenschappelijke en technologische voorhoede van de quantumontwikkelingen. De ontwikkeling van silicon qubits en een quantum processor, het gebruik van entanglement voor ontwikkelingen van een quantum internet en de lancering van Quantum Inspire, de eerste Europese quantum computer in de cloud, zijn allemaal tot stand gekomen door of met hulp van Nederlandse onderzoekers. Daarnaast kent Nederland per hoofd van de bevolking gezien de meeste quantum-startups en is Nederland wereldwijd een top-3 speler als het gaat om wetenschappelijke output. Daarmee heeft Nederland een unieke kans om haar voorsprong te vertalen naar een duurzaam verdienvermogen voor heel Europa.

Ambitieus programma
De ambitie van Quantum Delta NL is dan ook groot: Nederland de komende zeven jaar positioneren als een nieuw Silicon Valley voor quantumtechnologie voor Europa. Het programma voorziet onder andere in de doorontwikkeling van de quantumcomputer en het quantuminternet, open toegankelijk voor eindgebruikers in bedrijfssectoren en maatschappelijke sectoren, inclusief het onderwijs. Ook is in het kader van dit plan het ‘living lab quantum & society’ opgericht - een wereldprimeur. Het zet in op een bloeiend ecosysteem waarin talent op alle niveaus wordt opgeleid en over de grenzen van instituties samenwerkt om een nieuwe Europese hightech-industrie te creëren. McKinsey becijferde dat het programma op de middellange termijn  leidt tot een bijdrage aan het bruto binnenlands product van 5 tot 7 miljard euro en 30.000 hoogwaardige Nederlandse banen.

Quantum Delta NL
De investering uit het Nationaal Groeifonds zal gedurende het programma de komende jaren  in drie verschillende  tranches uitgekeerd worden, met een deel van het geld nu nog in reservering. Daarbij zijn meerdere tussentijdse evaluatie- en beoordelingsmomenten opgenomen.
De uitvoering van het programma ligt in handen van stichting Quantum Delta NL, een brede samenwerking van kennisinstituten, bedrijven en maatschappelijke organisaties, waaronder  QuTech (TU Delft en TNO), QuSoft (UvA en CWI), QT/e (Technische Universiteit Eindhoven), aQa (Universiteit Leiden), TNO, NanoLabNL, MinacNed, NanoNextNL, Braventure en Techleap. Vanuit de overheid zijn de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Defensie en NWO direct betrokken.

Partners