22-02-2021

InterSystems: Vier stappen voor creatie van Healthy Data

Deel dit bericht

Organisaties over heel wereld wisselen dag in, dag uit talloze data en informatie uit. Immers, steeds meer bedrijven zien de meerwaarde van het delen van data, waar dat mag. Om effectieve samenwerking tussen bedrijven op dat vlak mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat alle betrokken partijen 'Healthy Data' tot hun beschikking hebben: bruikbare gegevens die elkaar aanvullen en verrijken. Voor veel organisaties is het moeilijk hun data gezond te maken.

Niet eenvoudig, maar om organisaties alvast op weg te helpen geeft Robert Eggermont, Sales Manager bij InterSystems, vier stappen die zij kunnen nemen richting een gezonder dataklimaat.

1. Erken de noodzaak van Healthy Data
Om de vruchten van Healthy Data te kunnen plukken, is het belangrijk dat de noodzaak ervan binnen de hele organisatie duidelijk is. Veel traditionele bedrijven draaien met los van elkaar functionerende silo’s die met hun eigen manier van dataopslag werken. Losse afdelingen kunnen dan hun eigen bestandsindelingen hebben, of hun eigen manier van noteren van bijvoorbeeld een datum of ander ‘simpel’ gegeven. En dat is alleen nog maar binnen een bedrijf: de verschillen tussen verschillende instanties zijn nog veel groter. Het is helemaal niet vanzelfsprekend dat huisartsen, ziekenhuizen, apotheken en andere belanghebbenden in de zorg met dezelfde soort data werken.

Leg management en medewerkers de voordelen van Healthy Data uit en maak hen bewust van de winst in efficiëntie die het kan bieden. Zorg vervolgens voor een instructief draaiboek, zodat iedereen weet hoe zij hun data ‘healthy’ maken en houden.

2. Werk in gangbare bestandsvormen
Bestanden kunnen zowel in hun extensie, als inhoudelijk, afwijken van ‘de norm’. Healthy Data staat in bestandsvormen die uniform door de grote softwareplatforms ondersteund worden, en de data staat genoteerd op uniforme wijze. Met andere woorden: binnen de branche is er vaak een consensus over hoe een bepaald stuk data opgeschreven wordt. Een datum is (bijvoorbeeld) meestal dag-maand-jaar, in Europa. Maar werk je in een branche waarin veel data wordt uitgewisseld met de Verenigde Staten, dan is de norm waarschijnlijk maand-dag-jaar. Wees op de hoogte. Overigens zijn er ook derde partijen die je hierbij kunnen helpen. Met de juiste gereedschappen maak je jouw data uniform, zonder dat je ze zelf anders hoeft in te delen.

3. Monitor de houdbaarheid van je data
Bij de bewustwording van de waarde van gezonde data, hoort ook de noodzaak op te letten op welke waarde überhaupt waardevol is. Om een extreem voorbeeld te nemen: voor een financiële instelling is het in een goed economisch klimaat niet erg zinvol voorspellingen te doen op basis van data die (bijvoorbeeld) gegenereerd zijn in tijden van financiële crisis. Gezonde data impliceert daarom niet alleen dat data bruikbaar is. De data moet vooral ook relevant zijn. Zorg dat je medewerkers dit snappen en bekijk hoe je actief kunt monitoren hoe je de juiste data blijft oogsten en gebruiken. Want hoe beter je de relevante data kiest, des te beter worden je analyses en voorspellingen.

4. Hulp nodig? Schakel externe experts in
Misschien rust je als bedrijf al op een enorme berg data die in potentie bruikbaar is, maar zeker niet ‘Healthy’. Als het je ontbreekt aan de IT-kracht om de data te transformeren tot gezonde data zijn er externe bedrijven of instanties die je kunnen helpen. In de zorg zijn er bijvoorbeeld bedrijven die de veiligheid en bruikbaarheid van je data garanderen, als jij ze bij hen aandraagt, zodat andere zorgverleners jouw data kunnen gebruiken.
Data kan vaak bruikbaar worden gemaakt via een overkoepelend softwareplatform dat als een soort vertaalmachine verschillende soorten data bewerkt. Gegevens van partij A wordt dan gegoten in een formaat waar partij B óók mee uit de voeten kan, en andersom, en je hebt er zelf de IT-kennis niet voor nodig. Aanbieders van zulke dataplatforms staan dan garant voor de kwaliteit en veiligheid van jouw data, waardoor jij niet met terugwerkende kracht data hoeft te transformeren, of niet in één keer je hele IT-structuur hoeft aan te passen.

Partners