22-12-2020

Vijf manieren waarop PGO's de zorg vooruithelpen

Deel dit bericht

De uitvinding en implementatie van Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO) in de zorg is een veelbelovende innovatie die tot meer efficiëntie en betere gezondheidszorg kan leiden. InterSystems geeft vijf inzichten in hoe PGO's de zorg vooruit kunnen helpen.

Regie bij de gebruiker
Anders dan bij het elektronische patiëntendossier (EPD), ligt bij PGO’s de beslissende autoriteit op het gebied van privacy bij de gebruiker. Zorgverleners zijn voor het EPD-initiatief verplicht data beschikbaar te stellen, maar dat liep (vooral in het begin) tegen veel praktische bezwaren op met betrekking tot persoonsgegevens. Hoe kun je voorkomen dat mensen met toegang tot EPD’s die macht misbruiken? PGO’s tackelen het privacy probleemstuk door de regie bij de gebruiker te leggen: je beslist als eigenaar van de PGO zelf welke instanties jouw gegevens in kunnen zien en je data kunnen gebruiken.

Altijd inzage
Patiënten en cliënten van zorginstellingen kunnen hun EPD niet inzien, waardoor zij zelf geen overzicht hebben hoe en waar hun data geregistreerd staat. Bij de PGO is dat anders: gebruikers zijn eigenaars van het digitale dossier en kunnen altijd opvragen wat er in de omgeving staat vastgelegd. Zorginstanties kunnen vervolgens – indien nodig – data opvragen bij de patiënt zelf.

Gegarandeerde veiligheid
PGO’s zijn op verschillende manieren digitaal beveiligd, bijvoorbeeld met verplichte identificatie met DigiD en een tijdslot. Als aanbieders van een PGO aan bepaalde standaarden willen voldoen, zijn ze verplicht tests te doorstaan. Deze tests tonen aan dat een gebruiker alleen zijn of haar eigen PGO kan inzien, tenzij zij daar expliciet toestemming is voor gegeven door de gebruiker.

Bruikbaarheid van data
Zorgaanbieders die data willen leveren aan een PGO moeten ervoor zorgen dat de data gecodeerd is in een gangbare vorm, zodat andere aanbieders de data zonder al te veel poespas kunnen gebruiken binnen hun eigen systemen. Dit zorgt ervoor dat zorgaanbieders de data altijd kunnen gebruiken, zonder dat er handmatig overzetten van data bij komt kijken. Dit scheelt enorm veel tijd en garandeert dat analyses altijd met ‘gezonde’, bruikbare data worden uitgevoegd.

Steeds meer gebruikers
De bruikbaarheid van de PGO voor méér dan persoonlijk nut neemt in de toekomst alleen maar toe. Hoe groter de gebruikersgroep van de PGO wordt, des te meer data kunnen zorgaanbieders gebruiken om te analyseren, of er voorspellingen mee te doen. Stel je voor dat één gebruiker van de PGO na klachten A en B, diagnose C krijgt. Als negen andere gebruikers ook C blijken te hebben, na klachten A en B, ontstaat er een patroon. In de toekomst kunnen medici conditie C veel eerder constateren, als algoritmes het verband met klachten A en B ontdekt hebben. Allemaal dankzij de bruikbaarheid van data binnen de PGO.

Tags:

Zorg, eHealth, EPD

Company:

InterSystems

Partners