28-04-2020

Jeannine Peek-Vissers nieuw Boegbeeld Team dutch digital delta

Deel dit bericht

Jeannine Peek-Vissers is met ingang van 1 maart 2020 aangesteld als voorzitter van het Topteam ICT. Als Boegbeeld Team dutch digital delta en voorzitter van het Topteam ICT, is zij verantwoordelijk voor het mede vormgeven van de digitale transformatie en de impact van ICT-innovatie binnen het missiegedreven innovatiebeleid en de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.

Daarbij staat publiek-private samenwerking voor de hele waardeketen centraal: fundamenteel/toegepast onderzoek, valorisatie, marktcreatie, human capital, internationalisering en strategievorming. De ambitie is dat bedrijven (groot en klein), brancheverenigingen, universiteiten (onder andere VSNU en achterban), Topsectoren, NWO, TO2-instellingen, hogescholen, startups/scale-ups (onder andere TechLeap.NL), overheden, regio’s en, waar relevant, Europese partners, zich verbinden aan deze digitaliseringsopgaven, sleuteltechnologie-investeringen en maatschappelijke uitdagingen.

Het Topteam ICT investeert in de impact van digitale sleuteltechnologieën door publiek-private samenwerking in de vorm van vraaggeïnspireerde en meerjarige programma’s, gericht op big data, blockchain, kunstmatige intelligentie, cybersecurity en future networks and services. Jeannine is ook adviseur van de staatssecretaris van EZK en aanspreekpunt voor ondernemers, overheden en onderzoeksinstellingen (triple helix).

Jeannine Peek-Vissers heeft een brede achtergrond in de ICT-sector. In het dagelijks leven is ze Algemeen Directeur Dell Technologies Nederland. Daarnaast is zij sinds 2016 lid van de Raad van Advies voor de Autoriteit Persoonsgegevens, is ze Ambassadrice van de Universiteit Twente en namens VNO-NCW bestuurslid bij het Nationaal Register. Ze is eerder lid geweest van het Topteam ICT, als voormalig voorzitter van de branchevereniging Nederland ICT (nu NLdigital).

Partners