13-03-2020

Herziening norm NEN 7522 Medische informatica is gewenst

Deel dit bericht

De Nederlandse gezondheidszorg maakt steeds meer gebruik van elektronische gegevensuitwisseling. Daarom is er in toenemende mate aandacht voor standaardisatie van medische gegevens en de wijze waarop deze gegevens worden uitgewisseld. Experts geven aan dat uitbreiding van de scope van NEN 7522:2006, die betrekking heeft op het beheren van informatiestandaarden, gewenst is.

Tijdens een landelijke consultatie is door experts aangegeven dat uitbreiding van de huidige scope van NEN 7522 ‘Medische informatica - Hanteren van code- en andere terminologiestelsels’ (vertaling uit 2010) gewenst is. In de herziene norm zullen eisen gesteld worden aan ontwikkeling, beheer en governance van informatie- en standaardisatiecomponenten en stelsels. De herziene norm is bedoeld voor organisaties die informatie- en standaardisatiecomponenten, ontwikkelen, beheren en toepassen.

Voorbeelden informatiestandaarden
Enkele aansprekende voorbeelden van dergelijke informatiestandaarden zijn: de informatiestandaard voor verpleegkundige overdracht eOverdracht, de zorginformatiebouwstenen (zib’s), de informatiestandaard perinatologie en de ‘Basisgegevensset Zorg’.

Company:

NEN

Partners