02-04-2019

NWO stelt 3 miljoen euro beschikbaar voor onderzoeksprogramma Digital Society

Deel dit bericht

Hoe kunnen we de digitale burger zo goed mogelijk toerusten voor participatie in het digitale domein? En omgekeerd: welke nieuwe ICT-technologieën zijn nodig om de mens centraal te blijven stellen bij de voortschrijdende digitalisering? Voor iedereen die betrokken is bij de betekenis van digitalisering voor de burger en wil bijdragen aan onderzoek over dit onderwerp, organiseert NWO op donderdag 25 april 2019 de informatie- en netwerkbijeenkomst Digital Society – de geïnformeerde burger in Den Haag.

NWO stelt 3 miljoen euro ter beschikking voor dit onderzoeksprogramma. De Call for proposals roept op tot interdisciplinair onderzoek op het snijvlak van ICT en samenlevingsvraagstukken zoals bijvoorbeeld digitaal burgerschap, nieuwe vormen van bestuur in de informatiesamenleving, digitale identiteit en digitale participatie. De call sluit aan op de Digital Society Research Agenda van de VSNU en is onderdeel van het innovatiecontract met de Topsector Creatieve industrie en de ICT.

Het doel van de middag is om belangstellenden te informeren over de call en consortiumvorming te stimuleren. Alle onderzoekers en vertegenwoordigers van publieke en private partijen die interesse hebben in de call zijn van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst. De bijeenkomst is bedoeld voor mogelijke toekomstige aanvragers, private en publieke onderzoekspartners, non-profitorganisaties en beleidsmedewerkers die geïnteresseerd zijn in, of betrokken zijn bij, digitaliseringsvraagstukken.

Programma
• Toelichting op de call;
• Lezingen door prof. dr. Inald Lagendijk (VSNU agenda over Digital Society Research Agenda) en Rathenau Instituut;
• Twee rondes matchmaking & pitches;
• Netwerkborrel.

Datum: 25 april 2019
14:30 - 17:00 uur

Locatie
Globe Meeting Center
Waldorpstraat 13a, Den Haag

Meer informatie over de call for proposals.

Partners