27-02-2019

Ontwerp norm voor pseudonimisatiedienstverlening van zorgdata gepubliceerd

Deel dit bericht

Om zorgdata ethisch en wettelijk verantwoord te mogen gebruiken voor onderzoek worden de data gepseudonimiseerd. Dit betekent dat een vertrouwde onafhankelijke partij de data verwijdert die herleidbaar zijn tot de patiënt en deze vervangt door een pseudocode. Het ontwerp van NEN 7524 Pseudonimisatiedienstverlening is gepubliceerd voor commentaar.

Voor onderzoekers en epidemiologen zijn deze data interessant, bijvoorbeeld om de trends in ziekteprevalentie te bepalen of het effect van gezondheidsprogramma´s te monitoren. Gebruikers en leveranciers van pseudonimisatiediensten hebben nu gezamenlijk de eisen opgesteld waaraan de dienstverlening moet voldoen. Belanghebbenden kunnen tot 25 mei het normontwerp inzien en van commentaar of suggesties voorzien via www.normontwerpen.nen.nl.

Meepraten over de inhoud
Het doel van de norm NEN 7524 Pseudonimisatiedienstverlening is:
- privacy voor de patiënten te respecteren;
- beschikbaarheid van de gegevens over langere tijd veilig te stellen;
- transparantie en betrouwbaarheid van de diensten te verbeteren;
- overstappen naar een andere dienstverlener mogelijk te maken.

Belanghebbenden kunnen meepraten over de ontwikkeling van de norm. De normcommissie Informatievoorziening in de zorg bevordert de ontwikkeling en adoptie van normen op het gebied van informatievoorziening in de zorg op basis van Europese (CEN) en mondiale (ISO) ontwikkelingen.

Company:

NEN

Partners