18-04-2018 Door: Dick Schievels

Integratie VodafoneZiggo uitdagende klus voor BI-Director

Deel dit bericht

Per 1 januari 2017 vormen Vodafone en Ziggo één bedrijf: VodafoneZiggo. Maar anders dan het naadloos samenvoegen van beide namen suggereert, is het daadwerkelijk doorvoeren van zo'n fusie een hele klus. "Zeker als het om de BI-organisatie gaat", zegt Job de Zeeuw, Director Business Intelligence bij VodafoneZiggo. Zelf ziet hij het als een enorme uitdaging. "Maar het is vooral ook een hele leerzame en mooie uitdaging", voegt hij daar direct aan toe.

Het seniormanagement van VodafoneZiggo, waar De Zeeuw deel van uitmaakt, is per 1 januari 2017 benoemd. De Zeeuws eerste opdracht is om beide bedrijven, Vodafone en Ziggo, op BI-gebied bij elkaar te brengen. Beide hadden hun eigen BI-afdeling en waren vergelijkbaar georganiseerd, vertelt hij. De integratie op organisatorisch vlak heeft rond september 2017 zijn beslag gekregen. ”Toen zijn medewerkers onder nieuwe managers geplaatst, werden functies herbenoemd en meer van dat soort zaken.” Parallel daaraan werkte men aan de technische BI-integratie. De Zeeuw, zelf afkomstig van Ziggo, ervoer daarbij geen héél grote cultuurverschillen. “Maar verschillen zíjn er wel degelijk”, tekent hij aan. “En hoewel de mensen elkaar in de basis goed begrijpen, kost het de nodige tijd om er echt één team van te maken.”

Van twee DWH’s naar één
De Zeeuw, die acht jaar geleden bij Ziggo begon, begeleidde daar al eerder een aantal grote verandertrajecten. En met het eerdere samengaan van Ziggo en UPC (nu voor BI in de afrondingsfase) deed hij ook op fusiegebied al de nodige ervaring op. Toch blijft zo’n integratie van twee grote partijen als Vodafone en Ziggo ook voor hem nog altijd een heel spannend en uitdagend proces. En dat bespeurt hij ook bij de mensen om hem heen. “De dynamiek van zo’n integratie is enorm.”

Inzoomend op de belangrijkste technische aspecten van de VodafoneZiggo-integratie, schetst De Zeeuw bij beide bedrijven een centraal georganiseerd datalandschap bestaande uit één datawarehouse (DWH) met in het verlengde daarvan één big data-platform. Beide zaten bij zowel Vodafone als Ziggo goed in elkaar, maar voor de integratie móest men een keuze maken. Dat was een lastig besluit, want kwalitatief was er heel weinig verschil. Maar er zijn ook andere factoren van belang, zoals bijvoorbeeld de migratiekosten. Na lang wikken en wegen koos men er uiteindelijk voor om richting Ziggo te gaan. De Zeeuw daarover: “Dat zijn altijd heel gevoelige besluiten voor mensen. Je hebt jarenlang aan iets gewerkt en dat moet dan opeens anders worden gedaan. Van alle knopen die we moesten doorhakken, was dat waarschijnlijk het besluit dat onze medewerkers het meest heeft geraakt.”

‘Fast track’ voor de business
Wat De Zeeuw en zijn team (zo’n 180 man in totaal) tijdens de integratie heel bewust doen, is de business voorzien van tijdelijke ‘fast track’-oplossingen. Want die twee datawarehouses ‘pixel-perfect’ integreren, vergt een langdurige inspanning, waarvoor hij drie tot vier jaar heeft uitgetrokken, terwijl de business nú al om integrale inzichten staat te springen. “Als je dat normaal helemaal volgens alle architectuurstandaarden doet, dan kost dat vaak jaren. Met een snelle, tijdelijke oplossing bieden we de business de belangrijkste inzichten om daarmee die o zo noodzakelijke eerste integrale besturing te kunnen doen. Daarbij geven we tevens prioriteit aan analysemogelijkheden waarmee men de belangrijkste businessvragen kan beantwoorden, boven perfecte rapportagetools. Want die laatste goed inrichten kost relatief gezien ook weer erg veel tijd.”

Inrichting end-to-end teams
Een andere belangrijke voorwaarde om het integratieproces te laten slagen, is te voorkomen dat mensen te veel vanuit hun eigen silo’s blijven opereren. Dat aspect heeft De Zeeuws volle aandacht. Want dat mensen vaak te veel in hun eigen afdeling blijven vastzitten, is sowieso een bekend verschijnsel binnen organisaties, is zijn ervaring. “Wat wij daarom nu aan het implementeren zijn, is dat we zoveel mogelijk met end-to-end teams werken. Dat wil zeggen teams die bestaan uit mensen van IT, van BI, maar met name ook mensen van de business zelf, die uiteindelijk vanuit op data gebaseerde inzichten acties in gang zetten met positieve impact voor zowel klant als organisatie.” Daarmee moet voorkomen worden dat – en daar zijn volgens De Zeeuw talloze voorbeelden van – de mooiste inzichten en rapporten als eindstation ergens in een la belanden, waarna er nooit meer iets mee wordt geïnitieerd. “Dus om te bevorderen dat nieuwe BI- en analyseproducten én snel geleverd worden én naar ieders wens, plaatsen we nu alle mensen die voor een bepaald product van belang zijn bij elkaar in zogeheten ‘agile’ teams. Dat doen we nog niet in álle gevallen perfect, maar in heel veel gevallen al wel. Zo vorderen we gestaag richting ons doel om niet alleen van data naar inzicht te komen, maar ook van data naar acties die werkelijk van belang zijn voor de klant. Dat moet je echt met z’n allen doen. Want hoe meer je de noodzakelijke mensen in teams bij elkaar brengt, hoe meer waarde je samen creëert.”

DeZeeuw_klein.jpg

(Foto: Suzanne Klaver).

Op zoek naar nieuw talent
En dan heeft De Zeeuw natuurlijk nog te kampen met het probleem dat menig BI-manager de nachtrust verstoort: een krappe BI-markt qua aanbod van personeel. Ter versterking van het interne BI-team is VodafoneZiggo dan ook een wervingscampagne gestart, die zo’n dertig met name technische datamensen moet toevoegen aan het personeelsbestand. Gezien hetgeen VodafoneZiggo te bieden heeft, is De Zeeuw wat dit aangaat echter vrij optimistisch. Enthousiast somt hij op: “Ten eerste zijn wij een heel gaaf bedrijf. Daarvoor hoef je slechts te kijken naar de tastbare en aansprekende producten die wij leveren en de impact daarvan op de maatschappij. Maar daarnaast zijn we ook nog eens een echt jong en informeel bedrijf, met veel ruimte voor het individu en diens carrière. En kijk naar BI: dat is echt een strategisch onderdeel van onze organisatie. Wij willen bovenal groeien op basis van data, om zo die data-driven organisatie te worden die VodafoneZiggo wil zijn. En daarbovenop bieden wij dan nog die dynamiek van onze integratie. Want dat op zich is natuurlijk een super mooie klus, die je niet heel vaak zult meemaken. En dan maken we óók nog eens ruimte vrij om te innoveren op het vlak van big data en andere technologieën. Mooier kan haast niet, zou ik zeggen.”

Gevraagd naar een nadere toelichting op die carrièrekansen bij VodafoneZiggo expliciteert De Zeeuw: “We bieden bij BI omdat we zo centraal georganiseerd zijn heel veel doorgroeimogelijkheden. Zo kan je als Developer bij ons binnenkomen, om vervolgens Informatieanalist te worden of Big Data Engineer, om maar één van de vele mogelijkheden te noemen. Maar we werken ook heel nauw samen met andere afdelingen, zoals CVM, Customer Value Management. Daarheen kun je ook doorgroeien. Dan ga je meer richting de marketinghoek, maar nog steeds op basis van data. Dat soort carrièrepaden – en CVM is ook hier maar één van vele opties – zijn we als organisatie steeds meer aan het creëren.”

Eigen educatie!
In de context van dit topic wil De Zeeuw nog kwijt dat VodafoneZiggo tevens zijn eigen onderwijs-initiatieven ontplooit. Zo wordt binnenkort op beperkte schaal gestart met een opleidingsklas voor BI Developers, kondigt hij aan. “Dat is voor talentvolle, jonge krachten die net van de universiteit komen en een data science-opleiding hebben gedaan, of iets als econometrie of een andere exact getinte opleiding waar een aanzienlijke data-analytische component in zit. Je start in een groep van tussen de 10 en 12 kandidaten aan een opleiding die 2 tot 2,5 maand duurt. Dat gaat over de technologie, maar ook over hoe VodafoneZiggo in elkaar steekt, welke afdelingen je bij ons allemaal hebt en hoe de business werkt. Ook je persoonlijke ontwikkeling komt daarin terug. En van daaruit ga je instromen in de BI-organisatie. Dat hebben we al eerder gedaan op andere BI-terreinen en onze ervaringen daarmee zijn zeer positief.”

Zó positief dat VodafoneZiggo nu ook aan het onderzoeken is of het zo’n klas kan organiseren voor mensen die net iets meer ervaring hebben van zo’n jaar of twee, drie, en die een versnelling willen maken in hun persoonlijke ontwikkeling. “Dit soort initiatieven geeft mensen echt een vliegende start bij ons. Het leert ze hoe wij omgaan met data, wat er wel en niet is, hoe onze organisatie en processen eruit zien, et cetera. Dat helpt enorm, en je verschaft ze daarmee een uitstekende basis voor hun verdere persoonlijke ontwikkeling.”

Hoe ver is VodafoneZiggo?
Ter afsluiting vragen we hoe data-driven de bedrijfsvoering van VodafoneZiggo nu reeds is. De Zeeuw: “Ik vind dat gezien mijn positie moeilijk objectief vast te stellen, maar ik denk dat wij al behoorlijk data-driven zijn. We hebben een jarenlange ervaring met BI en we leggen heel veel focus op data bij het nemen van beslissingen. Maar als je vraagt: gebruikt iedereen bij ons elke dag in zijn werk al data bij het nemen van zijn besluiten, of doen wij het grootste deel van ons werk al geautomatiseerd op basis van algoritmes, dan moet ik bekennen dat we wat dat betreft nog een flinke stap kunnen maken. En daarin ligt voor ons dus tegelijk nog een hele grote kans!”

Op de wat kortere termijn wil VodafoneZiggo allereerst verdere stappen maken op gebied van predictive of prescriptive analytics, wil De Zeeuw nog kwijt. Dus men wil niet meer rapporteren dat er een storing is geweest, maar gaan voorspellen waar en wanneer zo’n storing gaat ontstaan en hem zo voorkomen. “Op dat vlak maken we al grote stappen, en daarin ligt in eerste instantie onze grootste groei verscholen. Daarnaast zijn we bezig met het ontsluiten van steeds meer data en inzichten voor self-service BI ten behoeve van een steeds grotere groep medewerkers. Waarbij we die medewerkers trainen en inspireren om steeds meer inzichten en acties uit hun data te halen.”

Dick Schievels

Dick Schievels studeerde en werkte aan de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde af in de Cognitieve Psychologie met als specialisaties Neuropsychologie en  AI (Artificial Intelligence). Sinds begin jaren negentig is hij werkzaam in de IT-journalistiek. Hij was onder meer hoofdredacteur van de IT-vakbladen LAN Magazine, Infosecurity, NetworkWorld, IT Service Magazine, Database Magazine en Business Process Magazine. Sinds enige jaren runt hij zijn eigen bedrijf: DSJP, Dick Schievels Journalistieke Producties. Van daaruit levert hij bijdragen aan diverse IT-media.

Alle blogs van deze auteur

Partners