11-12-2017

Drie componenten van Agile BI bij Alliander

Deel dit bericht

Het nutsbedrijf Alliander beheert energienetwerken die gas en elektriciteit distribueren in een groot deel van Nederland en heeft ongeveer 3,3 miljoen klanten. Alliander wil inspelen op de onvoorspelbaarheid van zowel de energiemarkt als de technologie ontwikkelingen en een 'datagedreven' netbeheerder zijn.

De beschikking hebben over state-of-the-art BI & Analytics oplossingen en toch datadumps moeten aanleveren voor Excel rapportages? Dit is niet iets wat een organisatie wenst, maar is vaak  wel de realiteit en eerlijk zijn: ook in uw organisatie. Men ervaart dat BI-trajecten te lang duren waardoor ‘Excelerados’ in elkaar gezet worden. Ook bij Alliander hebben we hiermee te maken en dit handmatige alternatief is uiteraard ongewensd. De aanwezigheid binnen Alliander van dure BI-oplossingen in een vastgeroeste, inflexibele architectuur met lange ontwikkeltijden is ook niet wenselijk. Daarom hebben we drie componenten toegepast bij het ontwikkelen van BI-projecten om meer agility te krijgen. Deze componenten zijn Scrum, een data provisioning layer gelijkwaardig het logische datawarehouse, en data profiling.

Binnen Alliander onderkennen we minimaal vier probleemgebieden in de manier van werken met een verouderde architectuur: ‘Exelerados’, dure BI-oplossingen, inflexibiliteit en lange ontwikkeltijden. Daarom is een Agile productontwerp voor Alliander essentieel gebleken om onze ambitie te verwezenlijken en de onderkende uitdagingen aan te gaan. Het Agile product is tot stand gekomen met drie technieken: Alliander’s Data Provisioning Layer (DPL) als Logisch Datawarehouse; flexibel inspelen op veranderende informatiebehoeften met Agile Data Modeling (het zogenaamde account-based model); directe feedback van de eindgebruiker met behulp van Data Profiling en Scrum. We willen dit toelichten in een drietal blogs. Dit is de eerste.

Data Provisioning Layer als Logisch Datawarehouse
Het hart van agile productontwikkeling is de architectuur waarmee je werkt. De wendbaarheid van de architectuur is bij Alliander vormgegeven als een Logisch Datawarehouse. De Data Provisioning Layer (DPL) is het onderdeel van de architectuur dat als Logisch Datawarehouse ingezet wordt.

De Data Provisioning Layer maakt data beschikbaar van verschillende traditionele bronnen (en bijvoorbeeld ook bestaande datawarehouses) die we kennen binnen Alliander, maar ook data van buiten Alliander, bijvoorbeeld data uit het Centrale Aansluit Register (CAR) of van de Kamer van Koophandel (KvK). En verder maakt de DPL ook real-time data beschikbaar, bijvoorbeeld uit het elektriciteits- of gasnet, om deze te kunnen combineren met andere data, zoals meetgegevens uit een onderstation (telemetrie).

Door met views te werken in de DPL met daaronder virtuele informatiemodellen, maakt het voor de gebruikers van data geen verschil waar de data vandaan komt. Dit stelt ons in staat om bijvoorbeeld heel snel transactiegegevens uit ons ERP-systeem te combineren met geografische gegevens uit onze GIS-systemen, of met real-time data uit de netten.
Een dashboard of andere toepassing is gebaseerd op een view uit de DPL, waarbij de data bijvoorbeeld direct uit een operational datastore of uit het bronsysteem komt. Als bijvoorbeeld wegens redenen van performance een dimensioneel datamodel nodig is, dan blijft het bestaande informatiemodel intact en daarmee ook de ontwikkelde toepassing voor een gebruiker.

Conclusies
Door de gevirtualiseerde DPL in te zetten volgens het concept van het Logisch Datawarehouse, zijn we in staat geweest om de volgende voordelen te behalen:
• korte levertijden voor rapportages, door ontkoppeling van gegevensbron met gegevensgebruikers;
• combinatie van externe met interne bronnen;
• altijd beschikking over actuele gegevens;
• benaderen van Big Data-bronnen. DPL.png

De  gevirtualiseerde laag, aangeduid met DPL in bovenstaand schema, zorgt ervoor dat snellere integratie van de verschillende bronnen mogelijk is, wat tot betere resultaten leidt.

Hüseyin Kara is Senior BI Consultant bij Alliander.
Sam Geurts is Scrum Master Data & Inzicht bij Alliander.

Partners