10-07-2017

Atos lanceert krachtige Quantum Learning Machine simulator

Deel dit bericht

Atos introduceert een systeem dat in staat is om tot 40 quantum bits (Qubits) te simuleren. De Atos Quantum Learning Machine simulator (Atos QLM) wordt aangedreven door een ultra-compacte supercomputer en een universele programmeertaal. Volgens Atos is het de krachtigste quantumsimulator ter wereld.

Atos QLM is beschikbaar in vijf configuraties (30 tot 40 Qubits) om te voorzien in de behoeften van uiteenlopende organisaties. De simulator stelt onderzoekers, studenten en ingenieurs in staat quantumapplicaties en algoritmes te ontwikkelen en testen. De machine is ontworpen door het Atos Quantum Laboratorium, het eerste omvangrijke industriële quantumprogramma in Europa dat in november 2016 is gelanceerd, en staat aan de basis van hoogwaardige innovaties die hebben geresulteerd in allerlei gepatenteerde toepassingen.
 
Quantumfysica
Atos geeft volgens bestuursvoorzitter en CEO Thierry Breton met de lancering van de quantumsimulator opnieuw uitdrukking aan haar ambities leidend te zijn in Europa. “Atos wil klanten vanaf het begin ondersteunen bij wat naar verwachting de volgende technologische disruptie zal zijn. Quantumfysica zal ingrijpende veranderingen tot gevolg hebben, vooral op het gebied van cybersecurity. Dat is op dit moment één van de belangrijkste prioriteiten van organisaties en we bereiden ons zo goed mogelijk voor op de impact die deze ontwikkelingen zullen hebben. De teams van ons Quantum Laboratorium hebben een indrukwekkende vooruitgang geboekt bij het beschikbaar stellen van een simulatieomgeving aan wetenschappers en ingenieurs uit alle delen van de wereld, die hen in staat stelt quantumalgoritmes te ontwikkelen en voorbereid te zijn op ontwikkelingen in onze sector.”
 
Nu de Wet van Moore - die de microprocessor-industrie gedurende 50 jaar heeft gedomineerd en computing in de afgelopen decennia heeft gestructureerd - binnen afzienbare tijd verouderd zal zijn, zal de quantumcomputer, gebaseerd op de principes van de quantummechanica, naar verwachting fysieke beperkingen van bestaande computing doorbreken. Dit opent de weg naar nieuwe mogelijkheden, in het bijzonder op het gebied van intensieve computing.
 
Universele programmeertaal
De teams die werkzaam zijn in het Atos Quantum Laboratorium hebben de universele taal aQasm (Atos Quantum Assembly Language ontwikkeld. aQasm is 100 procent quantum en kan met onmiddellijke ingang worden toegepast op een quantum-simulator, maar ook op quantum-accelerators of fysieke quantumcomputers vanaf het moment dat deze zijn ontwikkeld. Ook is aQasm configurabel en biedt de taal de mogelijkheid om quantumpoorten te programmeren  in klassieke computing) en deze te combineren met andere bestaande quantumpoorten om meer volledige extensies te leveren. Verder is de taal gestandaardiseerd. aQasm is de gemeenschappelijke taal van alle toekomstige ontwikkelingen binnen de Atos Groep op het gebied van quantumcomputing en waarborgt de onderlinge operationaliteit en een soepele overgang naar quantum.
Door deze universele configuratie maakt aQasm maakt de ontwikkeling mogelijk van connectors waarop programma’s van andere quantumsimulatoren draaien.
 
Ultracompacte supercomputer
Atos Quantum-teams hebben een nieuwe ultracompacte supercomputer ontwikkeld die draait op deze universele quantumtaal en de volgende mogelijkheden biedt:
- de mogelijkheid om Qubits in memory te verwerken en processen zo te versnellen
- unieke firmware (micro-software geïntegreerd in de he hardware) die uitwisseling van data optimaliseert, zoals gedefinieerd in het quantummodel dat is ontwikkeld in aQasm.
- hardwarecomponenten om specifieke quantumberekeningen te versnellen en die uiteindelijk kunnen worden vervangen door quantum-accelerators.
Het feit dat de machine dezelfde omvang heeft als een standaardserver betekent dat het eenvoudig op locatie voor uiteenlopende klanten kan worden geïnstalleerd.
 
Revolutie
Atos Quantum werkt nauw samen met de internationaal vooraanstaande Scientific Council, die de wetenschappelijke waarde van haar werkzaamheden heeft bevestigd. De laatste bijeenkomst vond plaats op 31 mei. “Er zijn hoge verwachtingen van nieuwe technologieën als quantumcomputing, maar er is nog veel voor nodig om gebruikers te helpen in het gebruik en het programmeren van quantumcomputers. Door universiteiten, onderzoeksinstituten en grote en kleine bedrijven overal ter wereld toegang te bieden tot haar QLM stelt Atos organisaties in staat te experimenteren met quantumcomputing. Zo kunnen zij zich voorbereiden op deze potentiële revolutie op het gebied van computing. Met deze lancering stelt Atos de markt in staat om te leren hoe quantumcomputing kan worden ingezet”, zegt Earl Joseph, CEO van Hyperion Research (voorheen IDC Research).

Internet of Things
In de komende jaren zal quantumcomputing in staat zijn het hoofd te bieden aan de explosieve hoeveelheid data die door big data en het Internet of Things beschikbaar komt. Dankzij haar innovatieve en uiterst snelle rekencapaciteit, gebaseerd op de supercomputer Bull Sequana, maakt quantumcomputing ook de weg vrij voor nieuwe ontwikkelingen op het terrein van deep learning, algoritmes en kunstmatige intelligentie: van farmaceutische toepassingen tot de ontwikkeling van nieuwe materialen. Om op deze gebieden vooruitgang te boeken, wil Atos partnerships sluiten met onderzoekscentra en universiteiten in alle delen van de wereld.

Partners