03-07-2017

Capgemini: Nederlanders verdeeld over invloed technologie op veiligheid

Deel dit bericht

Nederlandse burgers zijn verdeeld over de dilemma’s, uitdagingen en mogelijkheden die de snelle digitalisering van onze maatschappij teweegbrengt voor onze veiligheid, leefbaarheid en privacy. Dit blijkt uit het onderzoek dat Kantar TNS in opdracht van Capgemini heeft uitgevoerd naar openbare orde en veiligheid in een digitale samenleving.

Zo maakt ruim de helft van de burgers (59 procent) zich zorgen over de veiligheid van apparaten die met internet verbonden worden, zoals thermostaten, slimme meters, alarmen en smart TV’s. Daar staat tegenover dat 41 procent van de burgers zich hierover juist weinig of helemaal geen zorgen maakt. Ook over privacy is er geen consensus. Vier op de tien mensen heeft er geen problemen mee dat de overheid privacy-gevoelige maatregelen neemt om onze veiligheid te beschermen, tegenover drie op de tien burgers die zich hierover wel degelijk zorgen maken.

Invloed van technologie
De onderzoeksresultaten zijn onderdeel van het rapport Trends in Veiligheid 2017 waarin actuele trends op het het gebied van openbare orde en veiligheid door experts worden geduid. Het rapport is gisteren aangeboden aan Barbara Visser, voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer.
Trends in Veiligheid 2017 analyseert de invloed van technologie op organisaties in het veiligheidsdomein, zoals de wijze waarop organisaties samenwerken met burgers, klanten, partners en bestuurders om de veiligheid in de samenleving te vergroten. Dit stelt hoge eisen aan de flexibiliteit en wendbaarheid van organisaties, die echter worstelen met bureaucratische systemen en procedures.

Het rapport geeft voorbeelden van organisaties die wel erin slagen om succesvol samen te werken. Zo werken politie, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, Slachtofferhulp Nederland en de drie reclasseringsorganisaties samen aan de aanpak van veelvoorkomende criminaliteit binnen het programma ZSM (Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en Samenlevingsgericht Mogelijk) waarin de strafrechtketen als één schakel werkt die snel en slagvaardig recht kan doen aan de positie van het slachtoffer en de berechting van de dader.

Keuzevrijheid centraal
Volgens Erik Hoorweg, vice president bij Capgemini Consulting en verantwoordelijk voor de sector openbare orde en veiligheid, is technologie vaak een drijvende kracht achter de ontwikkeling innovatieve samenwerkingsvormen. “Dit biedt mogelijkheden tot preventief ingrijpen in de publieke ruimte, een betere dienstverlening aan burgers en een efficiëntere inzet van beschikbare medewerkers. Het vraagt echter wel om wendbare organisaties die teruggaan naar de essentie waarvoor ze zijn opgericht. Weg van de bureaucratie, terug naar de leefwereld waarin vertrouwen, kwaliteit, aandacht en keuzevrijheid centraal staan.”

Opvallende uitkomsten uit het rapport
• Maar 7 procent van de ondervraagde burgers vindt dat de Nederlandse overheid en bedrijven voldoende zijn voorbereid op een cyberoorlog. 71 procent vindt het waarschijnlijk dat buitenlandse mogendheden invloed uitoefenen op de Nederlandse overheid.
• Ruim 60 procent van de respondenten vindt het noodzakelijk om de kennis over privacy bij gebruik van apps onder burgers te vergroten.
• Het gebruik van bodycams door de politie wordt door 77 procent van de ondervraagden als positief ervaren. Een ruime meerderheid is ook positief over biometrie in paspoorten (79 procent) en camera’s in de publieke ruimte (74 procent). Over drones heeft het merendeel (nog) geen mening.
    
Meer informatie: onderzoek Trends in Veiligheid 2017

Partners