Lisette Schoots

Marketeer met grote interesse in digitale innovaties. Sinds 2015 actief als redacteur bij BI-Platform.nl en Release.nl.

Partners