10-05-2017

InterSystems dataplatform biedt gedragswetenschappers inzicht in patiëntdata

Deel dit bericht

Netsmart heeft het InterSystems dataplatform geselecteerd om met behulp van de ingebouwde analytische functionaliteit de tot voor kort verborgen informatie over het gedrag van patiënten te halen uit electronische gezondheidsdossiers. Netsmart is leverancier van technologie voor Amerikaanse GGZ instellingen.

Netsmart brengt het systeem myAvatar op de markt, dit is een informatiebeheersysteem voor behandelaars die zich toeleggen op de geestelijke gezondheidszorg en die informatie willen uitwisselen met andere disciplines uit de zorgsector. Onderdeel van het door InterSystems geleverde platform is het product iKnow waarmee zich relevante informatie uit ongestructureerde, veelal tekstuele databronnen laat destilleren.
InterSystems werkte nauw samen met Netsmart bij de implementatie van het platform bij Mental Health Center of Denver (MHCD), een instelling die in de Verenigde Staten bekend staat om de innovatieve en kwalitatieve wijze van het behandelen van psychiatrische patiënten. Voorheen koste het MHCD veel moeite om verbeteringen in het genezingsproces te constateren uit de diagnose- en gespreksverslagen, zowel vanuit het perspectief van de patiënt als vanuit de visie van de behandelaar. Doorgaans leggen patienten de voortgang in hun behandeltraject vast via een beknopte vragenlijst, waaruit artsen aan de hand van verschillende criteria hun conclusies trekken.

Ongestructureerde informatie
De Netsmart oplossing levert een voor de behandelaars begrijpelijk beeld van het rijke potentieel aan informatie die in de klinische verslaglegging verborgen zit. Ongestructureerde informatie in de vorm van psychiatrische evaluaties, notities van het instellingsmanagement, aantekeningen van de case manager of bewindvoerder, intake verslagen en behandelplannen zijn moeilijk te analyseren vanuit een traditionele gestructureerd opgezet elektronische zorgdossier. Door het gebruik van InterSystems technologie, waarmee conceptuele data extracten uit zowel gestructureerde als ongestructureerde gegevensbronnen zijn te ontsluiten, was MHCD in staat verder te kapitaliseren op de data ondergebracht in het Netsmart system. Artsen kunnen, terwijl ze gewoon blijven werken volgens de gebruikelijke klinische werkwijze, het verhaal van hun cliënten/patiënten terugbrengen naar de formele data voor de besluitvorming.
InterSystems and Netsmart werkten heel nauw samen met behandelaars om te vernemen welke data in welke vorm voor hen van belang is. Deze aanpak wordt ook aanbevolen door American College of Physicians (ACP) in een notitie aangeduid als: Clinical Documentation in the 21st Century, gepubliceerd in Annals of Internal Medicine.

Omvangrijke analyses
Door het toepassen van InterSystems oplossing voor het analyseren van ongestructureerde data binnen het Netsmart systeem, kan MHCD nu omvangrijke analyses los laten op alle patiëntendata zonder complexe aanpassingen aan de bestaande IT infrastructuur. Daardoor kunnen artsen gemakkelijker de voortgang in het behandelproces van een patiënt beoordelen en een besluit nemen over de volgende stappen. De kwaliteit van de zorg is daarmee gediend, terwijl er tevens doelmatiger wordt gewerkt. Ook in Nederland zijn er in de zorgsector met het toepassen van de iKnow functionaliteit voor tekstuele analyse spectaculaire resultaten behaald, onder meer bij het voortijdig herkennen van indicatoren in psychiatrische verslagen en verpleegkundige logboeken.

Meer informatie: InterSystems

Company:

InterSystems

Partners