04-05-2017

Bedrijfsleven benut mogelijkheden data-storytelling nog onvoldoende

Deel dit bericht

Een kwart van alle Europese bedrijven geeft aan dat zij verhalen vertellen op basis van data, ook wel data-storytelling genoemd. Daarvan gebruikt een op de tien organisaties dit zelfs zeer regelmatig. Daarnaast geeft 15 procent van de organisaties aan momenteel de voordelen van deze techniek te evalueren. Dit blijkt uit onderzoek van Qlik in samenwerking met BARC en Cognizant naar de adoptie van data-storytelling binnen Europese bedrijven.

Van de organisaties die al aan data-storytelling doen, maakt de meerderheid van de respondenten gebruik van presentatiesoftware zoals Prezi of PowerPoint (73 procent) of van Excel (54 procent) en aanverwante oplossingen. Deze oplossingen bieden echter beperkte mogelijkheden voor visuele analyses. Terwijl visuele analyses met 61 procent wel de meest gebruikte functionaliteit is om data-storytelling te faciliteren.

Nieuwe kansen met data-storytelling
Aan de respondenten is ook gevraagd welke voordelen zij zien in data-storytelling. Bijna driekwart (74 procent) geeft aan de omzet te verhogen met data-storytelling door bijvoorbeeld nieuwe diensten en producten te lanceren of nieuwe markten te betreden. 20 procent geeft aan zich met data-storytelling makkelijker van de concurrentie te kunnen onderscheiden en 85 procent zegt hiermee resources efficiënter te kunnen alloceren.

Gebruik beperkt tot dataspecialisten
Het onderzoek laat zien dat van alle functies vooral dataspecialisten profiteren van data-storytelling. Slechts 23 procent van alle lijnmanagers en 12 procent van de medewerkers die wel eens met data werken, omarmen data-storytelling. Kijkend naar de afdelingen die data-storytelling gebruiken, zien we dat het management (56 procent) en de financiële afdeling (46 procent) het meeste gebruikmaken van data-storytelling. Medewerkers van deze afdelingen vertegenwoordigen bijna de helft (46 procent) van alle respondenten die verhalen vertellen aan de hand van data. Dit is te verklaren door het feit dat zij verantwoordelijk zijn voor de rapportages aan het management.

Klassieke Business Intelligence
Verder komt uit de onderzoeksresultaten naar voren dat bijna alle organisaties gebruikmaken van klassieke business intelligence (95 procent). Van de organisaties die data-storytelling-technieken willen implementeren, wil de meerderheid dit op korte termijn doen – binnen twaalf maanden.

Volgens Dan Sommer, Senior Director Global Market Intelligence bij Qlik, is het vertellen van verhalen is niet nieuw. “Denk maar eens terug aan de verhalen voor het slapengaan of de verhalen tijdens het kampvuur. Verhalen vertellen is belangrijker dan ooit in een wereld die gebukt gaat onder een immense hoeveelheid aan data. Het koppelen van data aan een verhaal maakt het mogelijk om een emotionele band met de feiten te creëren. Dat werkt veel beter dan wanneer het verhaal en de data van elkaar gescheiden blijven. Deze aanpak is met name effectief als er sprake is van een directe link naar de oorspronkelijke data en visualisaties. Als je tijdens het hele proces heen en weer kunt gaan en alle data continu kan raadplegen en inzien, kun je meer vertrouwen wekken en een stuk flexibeler te werk gaan.”

Operationele besluitvorming
Data storytelling en visual analytics zijn belangrijke manieren om analyseresultaten te presenteren, meent Karthik Krishnamurthy, Senior Vice President en Global Head Cognizant Digital Business Practices. “Toch beschikken te weinig werknemers over tools die nodig zijn om dit op een effectieve manier te doen. Verhalen die door feiten worden ondersteund dragen bij aan gedragsveranderingen op het gebied van operationele besluitvorming. Organisaties en hun medewerkers kunnen het potentieel van analyses pas optimaal benutten wanneer de doelgroep de inzichten begrijpt en daar actie op onderneemt. We moedigen organisaties daarom aan om hun medewerkers, ongeacht hun rol, uit te nodigen om verhalen op basis van data te vertellen.”

Meer informatie over de data-storytelling-mogelijkheden van Qlik.

Partners