14-04-2017

Gartner Data & Analytics Summit 2017: Bruikbare analytics versus futuristische toepassingen

Deel dit bericht

De Gartner Data & Analytics Summit 2017 in Londen was dit jaar drukker dan ooit, en liet een hernieuwd enthousiasme zien rond data en analytics. Analisten spraken vol vuur over spannende futuristische toepassingen van machine learning en artificial intelligence. Toch bleken de meeste bedrijven behalve inspiratie vooral praktische oplossingen te zoeken waarmee ze hun huidige datastrategie vorm kunnen geven.

Als we de voorspellingen mogen geloven, dan staan we aan het begin van een tijdperk vol nieuwe  mogelijkheden met dank aan data en analytics. We hebben immers de beschikking over steeds meer gegevens over bedrijven, mensen en ‘dingen’, waar we met de juiste technologie allerlei nieuwe inzichten uit kunnen halen. Machine learning en AI hebben hierbij een bijna een magische aantrekkingskracht op bedrijven. Deze technologie wordt verbeeld als superintelligente datarobots die ons gaan helpen om waardevolle informatie te destilleren uit eindeloze hoeveelheden data. Natuurlijk is dit bijzonder inspirerend, maar de behoefte van de meeste organisaties blijkt veel minder hoogdravend te zijn.

The Next Data Platform
Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is er lange tijd eigenlijk maar weinig is veranderd in de manier waarop organisaties met hun data omgaan. Naast grote enterprise-platformen zijn er weliswaar allerlei desktop- en cloudgebaseerde tools op de markt gekomen, waarmee mooie visualisaties en rapportages gemaakt kunnen worden, maar de uitdagingen zijn nog steeds hetzelfde. Namelijk, hoe verzamel je alle data op een goede manier, en hoe stel je ze op een veilige manier beschikbaar binnen de organisatie? De groeiende consensus is nu dat het beheren en distribueren van data vanuit een centraal platform moet gebeuren. Om snel met data te kunnen werken, is het immers niet gewenst dat data van verschillende bedrijfstakken in verschillende datasilo’s zijn opgeslagen. Organisaties zijn daarom op zoek naar ‘the next data platform’, ofwel het platform dat ze gaat helpen bij het uitvoeren van hun datastrategie. Het draait daarbij allereerst om het gecentraliseerd opslaan en beheren van al hun data, maar nog belangrijker: de hele organisatie moet in staat zijn om beslissingen te nemen op basis van de beschikbare gegevens.

Bruikbare inzichten
Hoe ‘the next data platform’ er precies uit gaat zien, zal per bedrijf verschillen. Een ding is helder: het moet een solide platform zijn waarmee organisaties al hun data nu en in toekomst met vertrouwen kunnen opslaan. Ze moeten nu een ‘single version of the truth’ creëren, voordat de enorme datavolumes hen boven het hoofd groeien. Een centrale informatiebron, waardoor de herkomst of juistheid van data nooit betwist kan worden. Vanuit die basis kan data vervolgens veilig binnen de organisatie gebruikt en gedeeld worden. Self-service analytics en gebruiksgemak zijn hierbij eigenlijk standaardeisen. Iedereen binnen een organisatie moet namelijk toegang hebben tot de informatie die voor hem of haar relevant is. Alleen dan kunnen medewerkers de juiste beslissingen nemen, niet op buikgevoel, maar op basis van harde cijfers. Het inrichten van een dergelijk dataplatform is de eerste stap op weg naar een echte datagedreven organisatie. Het geeft bedrijven toegang tot bruikbare inzichten uit analytics waar ze nu behoefte aan hebben, en het is bovendien een brug naar toekomstige toepassingen als machine learning en artificial intelligence.

Omri Kohl is co-founder en CEO van Pyramid Analytics.

Partners