14-02-2017

Netsmart gebruikt InterSystems Data Platform voor inzicht in patiëntdata

Deel dit bericht

Netsmart, een leverancier van technologie voor Amerikaanse GGZ-instellingen heeft het InterSystems dataplatform geselecteerd voor het ontsluiten van tot voor kort verborgen informatie over het gedrag van patiënten. Netsmart brengt het systeem myAvatar op de markt, een informatiebeheersysteem voor behandelaars die zich toeleggen op de geestelijke gezondheidszorg en die informatie willen uitwisselen met andere disciplines uit de zorgsector. Onderdeel van het door InterSystems geleverde platform is het product iKnow waarmee zich relevante informatie uit ongestructureerde, veelal tekstuele databronnen laat destilleren.

InterSystems werkte nauw samen met Netsmart bij de implementatie van het platform bij Mental Health Center of Denver (MHCD), een instelling die in de Verenigde Staten bekend staat om de innovatieve en kwalitatieve wijze van het behandelen van psychiatrische patiënten. Voorheen koste het MHCD veel moeite om verbeteringen in het genezingsproces te constateren uit de diagnose- en gespreksverslagen, zowel vanuit het perspectief van de patiënt als vanuit de visie van de behandelaar. Doorgaans leggen patiënten de voortgang in hun behandeltraject vast via een beknopte vragenlijst, waaruit artsen aan de hand van verschillende criteria hun conclusies trekken.

Rijk potentieel
De Netsmart-oplossing levert een voor de behandelaars begrijpelijk beeld van het rijke potentieel aan informatie die in de klinische verslaglegging verborgen zit. Ongestructureerde informatie in de vorm van psychiatrische evaluaties, notities van het instellingsmanagement, aantekeningen van de case manager of bewindvoerder, intakeverslagen en behandelplannen zijn moeilijk te analyseren vanuit een traditionele gestructureerd opgezet elektronische zorgdossier. Door het gebruik van InterSystems technologie, waarmee conceptuele data-extracten uit zowel gestructureerde als ongestructureerde gegevensbronnen zijn te ontsluiten, was MHCD in staat verder te kapitaliseren op de gegevensbestanden van het Netsmart elektronisch zorgdossier. Artsen kunnen, terwijl ze gewoon blijven werken volgens de gebruikelijke klinische werkwijze, het verhaal van hun cliënten/patiënten terugbrengen naar de formele data voor de besluitvorming.

Stabiel platform
InterSystems en Netsmart werkten heel nauw samen met behandelaars om te vernemen welke data in welke vorm voor hen van belang is. Deze aanpak wordt ook aanbevolen door American College of Physicians (ACP) in een notitie aangeduid als: ‘Clinical Documentation in the 21st Century’, gepubliceerd in Annals of Internal Medicine. “We introduceerden 16 maanden geleden de Netsmart oplossing bij MHCD ter vervanging van een elektronisch zorgdossier waar we al 12 jaar mee werkten”, zegt Wes Williams, arts en tevens CIO bij MHCD. “We waren de applicatie voortdurend aan het aanpassen aan nieuwe wensen. Dat houdt een keer op. Omwille van de patiëntveiligheid kozen we voor een nieuw stabiel platform, waardoor we zeker weten dat er geen informatie verloren raakt ongeacht de plaats waar gegevens worden vastgelegd. We willen breed inzicht in iemands gezondheidsdossier zodat we de best mogelijk zorg kunnen verlenen”.

Omvangrijke analyses
Door het toepassen van InterSystems oplossing voor het analyseren van ongestructureerde data binnen het Netsmart systeem, kan MHCD nu omvangrijke analyses los laten op alle patiënten data zonder complexe aanpassingen aan de bestaande IT-infrastructuur. Daardoor kunnen artsen gemakkelijker de voortgang in het behandelproces van een patiënt beoordelen en een besluit nemen over de vervolgstappen. De kwaliteit van de zorg is daarmee gediend, terwijl er tevens doelmatiger wordt gewerkt. Ook in Nederland zijn er in de zorgsector met het toepassen van de iKnow functionaliteit voor tekstuele analyse spectaculaire resultaten behaald, onder meer bij het voortijdig herkennen van indicatoren in psychiatrische verslagen en verpleegkundige logboeken.

Meer informatie: InterSystems

Tags:

Zorg, Data, eHealth

Company:

InterSystems

Partners