29-01-2017

Bewustwordingsinitiatief Privacy Proof maakt gevolgen wetgeving GDPR duidelijk

Deel dit bericht

Op 28 januari 2017, de Internationale Dag van de Privacy is expertisebureau Privacy Management Partners (PMP) gestart met het bewustwordingsinitiatief Privacy Proof. Bewustwordingsinitiatief Privacy Proof gaat dataverwerkende organisaties, met name de overheid, de gezondheidszorg, het onderwijs en het bedrijfsleven, informeren over hoe zij kunnen voldoen aan de AVG en hoe belangrijk dat is voor hun continuïteit. PMP hoopt deze organisaties te stimuleren om dit jaar al te beginnen met de eerste stappen, in plaats van te wachten tot het laatste moment.

Privacy Proof wil de ingangsdatum van de nieuwe Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) op tijd onder de aandacht van organisaties brengen. Zij hebben namelijk nog tot 25 mei 2018 de tijd om zich voor te bereiden. Die 480 dagen hebben de meeste organisaties zeker nodig om hun privacybeleid op orde te krijgen, en problemen met de Autoriteit Persoonsgegevens te voorkomen.

Neem de tijd nu het nog kan
PMP ziet dat veel bedrijven de consequenties van de nieuwe wetgeving nog niet geheel overzien en daarom te lang wachten met het uitvoeren van risicoanalyses en het nemen van de juiste maatregelen. Ook is het vaak lastig voor organisaties om de kloof tussen wet en praktijk te overbruggen. Privacy wordt nog teveel gezien als een juridisch vraagstuk, met het risico van papieren tijgers. De AVG zet juist aan tot praktische oplossingen. Met Privacy Proof wil PMP zo veel mogelijk belanghebbenden de kans bieden om zich goed te informeren en met voldoende marge hun privacybeleid op orde te brengen.

Kennistafels en introductiescans
PMP organiseert in het kader van Privacy Proof dit jaar een aantal informatieve kennistafels, waarin de AVG en de consequenties daarvan worden verduidelijkt, deelnemers de gelegenheid krijgen om ervaringen met elkaar uit te wisselen en elkaar te bevragen en te inspireren. Naast deze mogelijkheid kunnen deelnemers ook intekenen voor een gratis en vrijblijvende introductiescan in de eigen organisatie. Hierbij krijgt een organisatie een duidelijk beeld van de huidige status van het eigen privacybeleid en van de noodzakelijk te nemen AVG-stappen.

Meer informatie over het bewustwordingsinitiatief Privacy Proof.

Company:

PMP

Partners