19-12-2016

Onderzoek Bain en Red Hat over digitale transformatie: voorsprong digital natives

Deel dit bericht

Bain & Company en Red Hat kondigen de resultaten aan van een gezamenlijk onderzoek over digitale transformatie en welke voordelen bedrijven ervan zien. Voor het onderzoek zijn circa 450 IT-managers en -werknemers uit verschillende branches ondervraagd.

In het onderzoeksrapport, ‘For Traditional Enterprises, the Path to Digital and the Role of Containers’, staat onder andere dat bedrijven die het potentieel voor digitale disruptie erkennen op zoek zijn naar nieuwe digitale technologieën, zoals cloud computing en app-ontwikkeling, om agility te verhogen en klanten nieuwe diensten te leveren. De strategieën en investeringen in digitale transformatie bevinden zich echter nog in het beginstadium.

Uit het onderzoek blijkt verder dat bedrijven die nieuwe technologieën gebruiken om hun bedrijf digitaal te transformeren de volgende resultaten ervaren:
• Groter marktaandeel. Deze bedrijven hebben in vergelijking tot de bedrijven in het beginstadium van de digitale transformatie acht meer kans hun marktaandeel te vergroten.
• Sneller betere producten leveren door de inzet van nieuwe technologieën.
• Gestroomlijnder ontwikkelproces, flexibelere infrastructuur, snellere time to market en lagere kosten door het gebruik van containers voor applicatieontwikkeling.

Digital natives
Ondanks de hype, scoren de meest geavanceerde traditionele bedrijven die zijn ondervraagd ruim onder het niveau van start-ups en opkomende bedrijven die nieuwe technologieën vanaf het begin hebben omarmd (digital natives). Volgens de onderzoeksresultaten heeft bijna 80 procent van de traditionele bedrijven een score lager dan 65 op een schaal van 100.

Concurrentie
Tenslotte blijkt uit het rapport ook dat de mate van vooruitgang onder respondenten die zich met digitale transformatie bezighouden, varieert. Ze worden gedeeltelijk gedreven door zakelijke wensen, actuele IT-behoeften en hun algemene houding ten opzichte van nieuwe technologie. Het rapport onthult ook een aantal gemeenschappelijke thema’s.
Consultancybedrijf Bain en Red Hat vonden onder andere dat 63 procent van de bedrijven processen hebben gebouwd om te reageren op digitale trends, maar dat slechts 19 procent snelle innovatie als prioriteit ziet. Voor circa 65 procent van de respondenten is de primaire motivatie voor de digitale inspanningen concurrentiegedreven, wat wijst op een reactieve benadering van digitale transformatie.

Cross-functioneel
“We zien dat veel traditionele bedrijven, zelfs de meeste geavanceerde, een achterstand hebben op digitaal vlak,” aldus Jeff Taylor, een partner in Bain’s Technology Practice en co-auteur van het rapport. “Als we aandachtiger naar de onderzochte bedrijven kijken, dan zien we dat de bedrijven die verder en sneller oprukken op de adoptiecurve digitaal zien als iets meer dan enkel een functie of activiteit. Ze zien het als een uitgebreide, cross-functionele transformatie, het implementeren van veranderingen binnen het leiderschap, organisatie, benaderingen en processen van productieontwikkeling, IT-strategie en investeringen, data governance en tools enzovoort. Het bouwen van voldoende digitale mogelijkheden die de gewenste resultaten zullen genereren is geen eenvoudige reis. Succes vereist een aanhoudende meerjarige focus.”

Adoptieproces
Als bedrijven vooruitgaan in hun digitale adoptieproces investeren ze meestal in meer geavanceerde mogelijkheden die technologie en bedrijfsdoelstellingen ondersteunen. Het gebruik van moderne applicatie- en implementatieplatformen vertegenwoordigen de volgende fase in digitale volwassenheid en blijkt de sleutel in het helpen van bedrijven om hun legacy-applicaties en infrastructuur aan te pakken.

Containers
Containers helpen om de digitale transformatie binnen organisaties te realiseren. Het zijn op zichzelf staande omgevingen, waarmee gebruikers applicaties kunnen packagen en isoleren met hun volledige runtime-afhankelijkheden, ofwel al de benodigde bestanden om te kunnen draaien op een geclusterde, scale-out infrastructuur. Deze mogelijkheden maken containers portable over diverse verschillende omgevingen, inclusief publieke en private clouds.

Voordelen
Gedurende hun onderzoek ontdekten Bain en Red Hat dat organisaties die containers gebruiken steeds meer de architecturale voordelen beginnen te zien. Op basis van de analyse van onderzoeksrespondenten blijkt dat de eerste container-gebruikers een reductie van 15 tot 30 procent realiseren van de ontwikkeltijden en toegenomen infrastructuurflexibiliteit als gevolg van de portability voordelen van containers. Uit het onderzoek blijkt ook dat dat een kostenbesparing van vijf tot 15 procent mogelijk is door de hardware-productiviteit.
Het aandeel respondenten dat containertechnologie inzet, groeit naar verwachting van ongeveer 20 procent naar meer dan 40 procent in de komende drie jaar.

Obstakels
De mogelijkheden van deze opkomende technologieën zijn weliswaar overtuigend, maar volgens het rapport is de adoptiesnelheid van containers dat niet. Obstakels die veelvuldig gebruik van containers in de weg staat zijn bijvoorbeeld onbekendheid, onvoldoende talent aanwezig, en de aarzeling om van een bestaande technologie af te stappen, maar ze zijn normaal in beginstadia van nieuwe technologie en kunnen overwonnen worden. Leveranciers maken vorderingen om meer container-specifieke uitdagingen te ondersteunen, zoals management tools, veiligheid en storage.

Methodologie
Bain en Red Hat hielden een enquête onder 449 respondenten. Deze groep bestond uit senior executives, senior IT-beslissers, ontwikkelaars en operationeel personeel. Het onderzoek richtte zich op traditionele bedrijven in de VS uit verschillende branches en met verschillende omvang.

Meer informatie over het onderzoek: Red Hat

Partners