02-12-2016

Onderzoek Qlik: data governance cruciaal voor benutting potentieel van BI

Deel dit bericht

Wereldwijd geeft 81 procent van de organisaties aan dat Business Intelligence-programma’s een significante bijdrage leveren aan het bedrijfsresultaat. Hiervan spreekt 45 procent zelfs over een zeer significante bijdrage. Ondanks deze positieve resultaten wordt het potentieel van BI nog niet volledig verzilverd, blijkt uit onderzoek door Qlik en Forbes Insights.

Uit een wereldwijd onderzoek uitgevoerd door Qlik en Forbes Insights onder ruim 437 zakelijke en IT-managers op seniorniveau uit Noord-Amerika, Europa en de regio Azië-Pacific, geeft 48 procent van de respondenten aan dat er nog veel kansen onbenut blijven als ze kijken naar de huidige BI-programma’s. Dit is voornamelijk te wijten aan de inconsistentie van verschillende databronnen (61 procent) en incomplete data (57 procent). Daarnaast noemt 56 procent van de organisaties dat data onvoldoende over verschillende afdelingen en silo’s wordt gedeeld. Vooral bij zorginstellingen en financiële organisaties is dit een prangend probleem (respectievelijk 76 procent en 68 procent). Dit is mede te wijten aan wet- en regelgeving rondom privacy. Als laatste geeft 53 procent van de respondenten aan dat ze moeite hebben om één versie van de waarheid te verkrijgen. Zij geven aan dat hun BI-processen resulteren in inconsistente en onbetrouwbare conclusies.

Roep om governance
Om bovenstaande problemen te verhelpen besteden organisaties steeds meer aandacht aan governance, zo blijkt uit het onderzoek. Daarbij geeft 78 procent aan dat data governance vitaal is voor succes met BI en 65 procent ziet governance als belangrijk middel om eindgebruikers in staat te stellen om zelf nieuwe inzichten te ontdekken met BI. Kijkend naar hoe managers stappen zetten in governance, is het opvallend dat de meeste respondenten (83 procent) maatregelen nemen om de toegang tot data te managen op afdelingsniveau: 81 procent wil de toegang tot data regelen op basis van functie; 76 procent van de respondenten kiest ervoor de toegang te regelen op basis van specifieke BI-dashboards of oplossingen.

Geen perfecte formule
Volgens VP Global Industry Solutions Mike Saliter bij Qlik is voor governance een goede balans nodig tussen consistentie en flexibiliteit. “Helaas bestaat er geen perfecte formule, maar de zoektocht naar het juiste niveau van governance binnen jouw organisatiecultuur is cruciaal om zoveel mogelijk waarde te halen uit Business Intelligence.”

Het volledige onderzoeksrapport is te lezen via: Breakthrough Business Intelligence: How Stronger Governance Becomes a Force for Enablement.

Partners