28-11-2016

The Data SandBoXX van SmartPort en Portbase helpt bij haveninnovaties

Deel dit bericht

SmartPort, het kennisinstituut van de Rotterdamse haven, heeft Portbase benaderd om mee te werken aan de ontwikkeling van The Data SandBoXX. Dit hebben de partijen op de SmartPort Summit bekend gemaakt. Het systeem moet data gaan ontsluiten voor research ter verbetering van logistieke processen.

Universiteiten en onderzoeksinstituten als TNO kunnen met de beschikbare data werken aan het effectiever en betrouwbaarder maken van de logistieke keten. The Data SandBoXX ontlast eigenaren van data doordat er een centrale plek ontstaat waar onderzoeksvragen aan de markt op een gestructureerde wijze samenkomen.

Faciliteren van innovatie
Echte en actuele logistieke data zijn van grote waarde voor onderzoek naar het verbeteren van logistieke processen. Deze data zijn echter niet zo maar beschikbaar, vaak vertrouwelijk en wordt per partij verzameld en opgeslagen. Portbase heeft een enorme hoeveelheid logistieke data in haar Port Community System beschikbaar. Portbase CIO Peter de Graaf vindt The Data SandBoXX een uiterst relevante ontwikkeling, vooral om de vele initiatieven en onderzoeksvragen vanuit de community meer gestructureerd en eenduidig te faciliteren. Hij benadrukt echter dat de Portbase community bepaalt of en in welke mate hun data erin terecht mag komen. “Prachtig als er nieuwe initiatieven in de haven komen, waar Portbase in de exploitatiefase met haar 24/7 platform dienstverlening aan kan bieden. We werken graag samen met partijen om deze logistieke innovaties te faciliteren. Maar wij zijn geen eigenaar van deze data. Voor ons is het van groot belang dat dit in goed overleg gaat met onze klanten, de daadwerkelijke data-eigenaren. Zij moeten goedkeuring geven, medebepalen wat de onderzoeksvragen zijn en inzicht krijgen in de resultaten.”
Het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP) ondersteunt dit initiatief. Volgens programmamanager Michiel Haarman brengt dit experiment het delen van data tussen logistieke stakeholders naar een hoger plan en biedt het een kader voor generieke afspraken voor de toekomst.

Experimenteren onder voorwaarden
Om de mogelijkheden van The Data SandBoXX te verkennen zal er met een beperkt aantal deelnemers en een beperkte hoeveelheid data gestart worden. De Graaf: “We willen starten met kleine sets data puur voor researchdoeleinden. Door klein, gecontroleerd en gefaseerd te beginnen kunnen we goed bijsturen en samen de route bepalen. Portbase en dus haar community is in the lead welke data er beschikbaar wordt gesteld.” TNO zal vanuit haar Smart Data Factory aanpak werken aan use cases die de meerwaarde van data delen inzichtelijk maakt voor de logistieke partijen.

Onderzoek
The Data SandBoXX start met haven logistieke data, maar zal op termijn data uit de hele logistieke keten moeten gaan herbergen, op minimaal nationale schaal. Het ontwikkelde systeem zal in eerste instantie alleen voor onderzoekers beschikbaar zijn. SmartPort zal de kennisinstellingen mobiliseren en samen met de Topsector Logistiek (TKI Dinalog), het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP), Portbase en TNO The Data SandBoXX ontwikkelen.

Meer informatie: SmartPort

Partners