24-08-2016

Microsoft kondigt preview aan van Azure App Service MySQL in-app

Deel dit bericht

Microsoft heeft een previewversie van MySQL in-app aangekondigd. De 'coole' nieuwe dienst geeft (web)developers die de Azure App Service gebruiken de mogelijkheid om applicaties te bouwen die gebruik maken van MySQL.

Met MySQL in-app kunnen developers in dezelfde omgeving een MySQL server naast de webapplicatie inzetten, wat het ontwikkelen en testen moet vereenvoudigen van PHP-applicaties die gebruik maken van MySQL. Microsoft maakt het ook gemakkelijker om deze mogelijkheden via een Azure portal op te starten. Tijdens de ontwikkelfase wordt voorzien in keuzemogelijkheden voor database provisioning.

Virtual Machines
Microsoft ziet met MySQL in-app enkele voordelen voor ontwikkelaars, zoals kosteneffectiviteit, gedeelde data-opslag. Als previewversie acht Microsoft het nog niet geschikt voor productie-applicaties. Bij gebruik van MySQL in-app in een ontwikkel- en testfase biedt Microsoft diverse oplossingen om een applicatie naar een productiefase te migreren: onder andere voor ClearDB, MariaDB, MySQL op Virtual Machines op Linux en Windows en inzet van Azure Resource Manager templates op een VM.

Uitbreidingen
Microsoft is hard bezig om de waarde van de Azure App Service voor (web)developers uit te bouwen. Eerder zijn PHP client drivers voor Azure SQL aangepast, zijn er nieuwe JDBC drivers geleverd en uitbreiding van Linux-support van ODBC drivers, MongoDB protocol support in DocumentDB en is een technical preview van nieuwe PHP on Linux SQL Server drivers gepubliceerd.

Meer informatie: Microsoft

Free trial Azure App Service

Partners