03-02-2016

InterSystems speurt met Pulse InfoFrame naar 'little data' bij medicijnontwikkeling

Deel dit bericht

InterSystems, wereldwijd toonaangevend in technologie voor de gezondheidszorg, is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Pulse Infoframe, marktleider in systemen voor het samenbrengen van een patiëntenregistratie met informatie uit klinisch onderzoek of bevolkingsonderzoek.

De combinatie van Pulse Infoframa software en InterSystems HealthShare stelt artsen en onderzoekers in staat op een eenvoudige wijze vanuit een gemeenschappelijk platform data, gegenereerd in klinisch onderzoek, via een veilige internetgebaseerde applicatie op te vragen, te modeleren, te delen en te archiveren.

“We feliciteren InterSystems and Pulse Infoframe met hun samenwerking bij het innoveren van oplossingen voor de zorg. Pulse Infoframe is een vooraanstaande partij in de groep van snel groeiende Canadese technologiebedrijven. InterSystems wordt wereldwijd erkend als een producent van technologie voor de zorg, die ten dienste staat van miljoenen mensen. Wij ondersteunen deze samenwerking dan ook met veel enthousiasme,” aldus David Alward, Consul bij het Candese consulaat in Boston.

Puls Infoframe levert Healthie, een Business Intelligence platform voor ziekenhuizen, waarmee medische specialisten via zelfconfigurerende netwerken contact met elkaar hebben. Het betreft een cloudgebaseerde oplossing die gemaakt is door artsen voor artsen. Het BI-platform accepteert en aggregeert data, afkomstig van zowel mobiele als vaste apparaten. Het InterSystems HealthShare platform zorgt ervoor dat Healthie interacteert met een brede reeks informatiesystemen in de zorgsector ongeacht hun geografische oorsprong. Daarmee zorgt het integratieplatform ervoor dat data-extracties met geanonimiseerde gegevens uit patiëntenbestanden en data uit de onderzoeksgemeenschap zich real time laten analyseren.

Zo is bijvoorbeeld met de Pulse Infoframe oplossing het eerste Noordamerikaanse register voor melanomen gecreëerd dat in toenemende mate in 12 vooraanstaande kankercentra wordt geraadpleegd. Dr. Scott Ernst, hoofd van de afdeling oncologie bij het London (Ontario) Health Science Centre, zegt over de meerwaarde van het register: “Nadat we nieuwe melanomenbehandelingen hadden geïntroduceerd, wilden we graag weten in hoeverre deze het genezingsproces van patiënten beïnvloeden. Met behulp van Healthie kunnen we niet alleen patiënten traceren van ons eigen centrum, maar krijgen we ook informatie over de status van alle melanoompatienten in het land”.

“Ons doel is om het kennisdomein van ziekenhuisartsen te vergroten. In plaats van een specialist die oordeelt vanuit een eigen informatiesilo wordt hij of zij een actieve deelnemer in een dynamische gemeenschap van vooraanstaande wetenschappers die voortdurend hun kennis verrijken met relevante data ten behoeve van geavanceerde patëntenzorg. Wij duiden de door ons geselecteerde data aan als ‘little data’. Het gaat ons niet om het datavolume, maar om het juiste gegevenselement, relevant bij een bepaalde behandeling,” zegt Dr. Femida Gwadry-Sridhar, CEO en tevens oprichter van Pulse Infoframe.

‘Outside-In’ zorgapplicatie
Een ander voorbeel van de toepassing van het Pulse-platform treffen we aan bij een belangrijk universitair medisch centrum in de Verenigde Staten, waar een project in gang is gezet voor het ontwikkelen van online mobiele zorgvoorzieningen. Dr. Robert L. Goodman, die als hoogleraar radiologische oncologie verbonden is aan de het Jefferson universiteitsziekenhuis in Philadelphia, werkt in het voornoemde programma aan de verbetering van de gezondheidszorg voor meer dan honderdduizend vakbondsleden in Philadelphia.

Aan de vakbondsleden zal een app worden verstrekt zodat ze via hun mobiele telefoon mogelijke risico’s voor hart- en vaatziekten kunnen detecteren. De daarmee gegenereerde, geanonimiseerde informatie laat zich vervolgens gebruiken door artsen bij onderzoeken naar de gezondheid bij specifieke beroepsgroepen. De vakbondsleden zelf kunnen in het geval zij een verhoogd risico waarnemen, direct contact opnemen met een arts. “De deelnemers kunnen via een opt-in aanvullende assistentie krijgen of meer informatie opvragen. Cardiologen kunnen het Pulse platform gebruiken om data te distribueren of te ontsluiten en die te combineren met de voorhanden resultaten van bevolkingsonderzoeken. Uiteindelijk gaat het om de verbetering van de gezondheid bij iedereen,” zegtDr. Goodman.

“Deze ‘outside-in’ applicaties binnen onze technologie zijn erg belangrijk,” zo beaamt Dr. Gwadry-Sridhar. “De data zijn afkomstig van mensen uit een bepaalde bevolkingsgroep. Niet iedereen is ziek. De technologie maakt het mogelijk om zowel preventief te acteren, dus via voorlichting de gezondheid van mensen op een hoger niveau brengen, als voor directe interventie.”

“Het Pulse platform kan een enorme verandering te weeg brengen bij de ontwikkeling van medicijnen. Niet alleen doordat er een vorm van gezamenlijk onderzoek door wetenschappers wordt gefaciliteerd, maar ook door de mogelijkheid van voorlichting aan patienten via een actieve communicatie met hen, ook nadat hun behandeling is voltooid,” zegt Joe DeSantis, Vice President of HealthShare Platforms.

Momenteel is het Pulse platform wereldwijd in gebruik bij vooraanstaande zorginstellingen voor het meten, beoordelen en verbeteren van de resultaten bij patiënten met in total 24 verschillende ziekteverschijnselen, variërend van kanker tot aan diabetes en hart- en vaatproblemen. De applicaties laten zich eenvoudig repliceren, activeren en mondiaal opschalen.

Partners