26-11-2015

22% van de Sogeti BI-Symposiumbezoekers behaalt geen actief voordeel uit data

Deel dit bericht

Tijdens het jaarlijkse Business Intelligence-Symposium geeft 35% van de 500 bezoekers aan dat hun organisatie actief voordeel haalt uit data. Beschikbare informatie wordt ingezet voor het aansturen van bedrijfsprocessen, ontwikkeling van innovatie en verbetering van dienstverlening. 28% van de ondervraagden zet data alleen in voor het aansturen van bedrijfsprocessen. En 15% van de BI-professionals meldt dat data gebruikt worden voor de ontwikkeling van innovatie.
Nog altijd 22% van de organisaties haalt geen voordeel uit beschikbare data. Deze feiten en cijfers werden duidelijk via een live stemming tijdens de opening van het inmiddels vijftiende BI-Symposium dat Sogeti in samenwerking met marktanalist Ovum heeft georganiseerd op 23 november 2015 in Bussum.


Uit de realtime stemming onder BI-professionals blijkt verder dat bij 43% van de organisaties het eigenaarschap van data nog altijd niet duidelijk is belegd. Daar waar beheer van data tot een paar jaar geleden vooral een IT-aangelegenheid was, zegt nu 48% van de BI-professionals dat de business (veelal marketing) eigenaar is van de data. Op de vraag welk deel van de bedrijfsprocessen datagedreven is, geeft 20% aan dat dit van toepassing is op de meeste bedrijfsprocessen. 42% van de organisaties stuurt een substantieel deel van de bedrijfsprocessen aan met behulp van data. En 38% van de organisaties laat slechts een paar processen aansturen door data. Tenslotte blijven voor 44% van de organisaties privacy en wet- en regelgevingsrisico’s nog een belangrijke zorg bij het gebruik van data. “Kortom, er valt nog veel terrein te winnen op het vlak van het optimaal profiteren van beschikbare in- en externe data,” zegt Mark Rumpf, Business Line Manager BI & Analytics van Sogeti.

Nederland voorop in Big Data investeringsplannen
Marktanalist Ovum presenteerde cijfers waaruit blijkt dat Nederland binnen Europa voorop loopt met investeringsplannen op het gebied van Big Data. Bijna 30% van de zakelijke organisaties geeft aan in 2016 nieuwe toepassingen te ontwikkelen of bestaande technologie te vervangen. Daar waar in landen zoals België, Duitsland, Italië, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk niet meer dan 10% van de organisaties investeringsplannen heeft voor nieuwe Big Data initiatieven komend jaar.

“We zitten nu in een fase waarin we kunnen stellen dat organisaties die data niet inzetten voor het verbeteren van bedrijfssucces de boot gaan missen. Organisaties moeten een obsessie voor data ontwikkelen. Een dataobsessieve aanpak laat inmiddels in elke zakelijke sector succes zien,” vertelt Tim Jennings, Chief Research Officer bij Ovum.

Vijftiende BI-Symposium van Sogeti en Ovum
Bovengenoemde onderzoeksresultaten werden gelanceerd tijdens de vijftiende editie van het jaarlijkse BI-Symposium dat Sogeti op 23 november 2015 heeft georganiseerd in samenwerking met marktanalist Ovum. Dit evenement is met meer dan 500 bezoekers uitgegroeid tot het grootste BI-Symposium van ons land. Deze bijeenkomst in het Spant! in Bussum werd ondersteund door leveranciers op het gebied van Data Management, BI & Analytics zoals Microsoft, IBM en HP Enterprise.

Meer informatie is beschikbaar op www.bisymposium.nl.

Partners