07-10-2008

InterSystems biedt met DeepSee direct inzicht in operationele data

Deel dit bericht

Real-time BI geïntegreerd met bedrijfskritische transactionele systemen.

InterSystems heeft ‘embedded’ BI-software op de markt gebracht onder de naam DeepSee. Hiermee wil InterSystems het gebruik van BI uitbreiden tot operationele managers in alle lagen van de organisatie. Daarmee worden dagelijkse processen in de onderneming veel breder en doelmatiger ondersteund dan thans mogelijk is met een beperkt aantal experts per bedrijf. DeepSee is bedoeld als een krachtig en gunstig geprijsd alternatief voor de diverse BI-producten die tegenwoordig op de markt zijn. Traditioneel zijn deze producten uitgerust met omvangrijke data-warehouses, waar data offline wordt opgeslagen en gestructureerd in datamodellen, ontwikkeld door gespecialiseerde informatie-analisten met weinig tot geen affiniteit met transactiegeoriënteerde processen. Veel van de huidige BI-toepassingen zijn gebouwd met losstaande, externe ‘tools’, waarvan het voortraject (consultants en implementatie) alleen al vele duizenden tot honderdduizenden Euro’s heeft gekost. Omdat nu nog steeds bij BI de analyse gescheiden is van de operationele applicaties, zijn de resultaten pas na verloop van enige tijd te leveren. DeepSee is ontworpen om professionele applicatie-ontwikkelaars BI-functies te geven, waarmee zij bestaande applicaties kunnen uitbreiden en moderniseren en waarmee zij nieuwe applicaties kunnen bouwen, die ‘van huis uit’ voorzien worden van BI-functionaliteit. Voor organisaties met veel gebruikers, zoals in de gezondheidszorg, het bedrijfsleven of de overheid, maakt DeepSee het mogelijk de eindgebruikers tijdig over de nieuwste informatie te laten beschikken. Deze informatie hebben zij voor een dagelijkse juiste en gefundeerde besluitvorming nodig.Volgens InterSystemszijn de eerste gebruikers van DeepSee het erover eens dat de real-time beschikbaarheid van data voor hen het belangrijkste motief vormde BI in transactiegedreven systemen op te nemen.

Partners